بررسی مدل تأسیسی دربارۀ علم دینی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی/دانشگاه تهران، پردیس فارابی

10.22081/jpt.2019.54730.1630

چکیده

دکتر خسرو باقری درباره علم دینی، مدل مورد نظر خود را با عنوان «مدل تأسیسی» مطرح کرده است. دغدغه اصلی ما بررسی مدل تأسیسی است. این مقاله، از چند بخش اصلی تشکیل شده است: نخست امکان و فرایند تکوین علم دینی از نظر این مدل را بیان و آنگاه به مبانی مدل تأسیسی و ویژگی‏های دین و معرفت دینی و پیش‏شرط‏های تأسیسی علم دینی و مراحل تولید علم دینی و در نهایت به نقد و بررسی این مدل در زیر ده عنوان پرداخته‏ایم. ضمن معرفی این دیدگاه، به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت. از نظر نگارنده، این مدل با اشکالات جدی‌ای برخوردار است که در رسیدن به هدف ناکام است. با توجه به نقدهایی که ذکر کرده‌ام، روشن می‌شود که این مدل هیچ گام تازه‌ای برای رسیدن به هدف تولید علم دینی نمی‌تواند بردارد.
این مدل با اشکالات جدی‌ای برخوردار است که در رسیدن به هدف ناکام است. با توجه به نقدهایی که ذکر کرده‌ام، روشن می‌شود که این مدل هیچ گام تازه‌ای برای رسیدن به هدف تولید علم دینی نمی‌تواند بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the "establish-model"

نویسنده [English]

  • mansour nasiri
هیئت علمی/دانشگاه تهران، پردیس فارابی
چکیده [English]

Dr. Khosrow Bagheri has proposed a model for religious science known as "establish-model ("Creation Model"). Our main concern is the evaluation of the model. This article consists of several main sections: first, the possibility and the process of the development of religious science in terms of this model is discussed, and then the basis of the model and features of religion and religious knowledge and the preconditions for the establishment of religious science in this model and then stages of Religious science are explained and ultimately it is examined. From the author's point of view, this model has serious problems that fail to achieve its goal. With regard to the criticisms I have mentioned, it becomes clear that this model can not take any new steps to reach the goal of producing religious science.
. From the author's point of view, this model has serious problems that fail to achieve its goal. With regard to the criticisms I have mentioned, it becomes clear that this model can not take any new steps to reach the goal of producing religious science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • Religious Science
  • Modeling
  • Fundations of Religious Science