اعتبار شهودهای اخلاقی: نقد و بررسی دیدگاه پیتر سینگر

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه زنجان

10.22081/jpt.2019.67493

چکیده

شهود ها در فلسفه اخلاق، نقشی توجیهی داشته و غالب نظریات و داوری‌های اخلاقی بر اساس آنها شکل می‌گیرند. مطالعات علمی و یافته های متخصصان علوم شناختی در باب قضاوت های اخلاقی، وثاقت و اعتبار شهودهای اخلاقی را به چالش کشیده، , و دیدگاه سینگر مبنی بر قایل نشدنِ جایگاه ویژه برای شهودها در اخلاق را تقویت کرده و روشنگری های جدیدی را در خصوص خاستگاه اخلاق ارائه کرده اند. سینگر معتقد است این یافته‌ها در کنار تبیین تکاملی از رفتار انسان نشان می‌دهد که نباید به دنبال یافتن عاملِ توجیه‌کننده‌ی شهودهای اخلاقی بود و نیز نباید همه آنها را معتبر و یقینی دانست. وی ابتنای اخلاق بر عقل محض را یگانه عاملِ بازدارنده از شکاکیّتِ اخلاقی دانسته و ضمن نقد روش موازنه‌ی متأمّلانه‌ی رالز ، بر این باور است که هر نظریه ی روش شناختی و یا معرفت شناختی، مانند روش موازنه متأملانه، که برای شهودها در موارد خاص نقش ویژه ای قائل باشد، از بنیان معیوب و دارای نقص است و اساساً ممکن است سدی در برابر اصلاحات اخلاقی ایجاد کند.در این مقاله به طرح، نقد و بررسی دیدگاه سینگر در باب اعتبار شهودهای اخلاقی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity of moral intuition: A study on Singers view point

نویسنده [English]

  • sahar kavandi
چکیده [English]

Validity of moral intuition: A study on Singers view point
Abstract
Intuitions have justifying role in ethics, and moral judgments are formed in accordance with them. Scientific studies in cognitive sciences challenged the validity of moral intuitions and strengthened the position of singer that reliance on intuitions cannot plausible. Singer found three faults with practical intuitions and merely accepted the theoretical intuitions. He believes that relying on pure reason is the only element for preventing us from skepticism, and while he has a criticism about Rawles reflective equilibrium, suggests that any methodological or epistemological theory, like reflective equilibrium that pays a role to intuitions, is fundamentally faulty , and may be a obstacle for moral reformation. In this essay, authors bring up Singer's position about validity of intuitions and evaluate it, then study critics' arguments And show it's weaks and srongthes.
Keyword: moral intuitions. Moral judgment, reflective equilibrium, peter singer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral intuitions. Moral judgment
  • Reflective Equilibrium
  • Peter Singer