معنای معنا در چهار دوره زندگی تولستوی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد فلسفه دین دانشگاه تهران

چکیده

امروزه بررسی معنا و چیستی معنای زندگی به یکی از تأملات مهم در حوزه فلسفه زندگی بدل شده است که البته با مقولات مهمی همچون ارزش، هدف، خدا، مرگ و ایمان بی‌ارتباط نیست. در این میان، نویسندگان تأثیرگذار در عرصه ادبیات و فلسفه، خود افزون بر درگیری عمیق با مسئله معنای زندگی، تحلیل‌ها و گذرهای معنایی قابل تحسینی برای مخاطبان خویش به ارمغان آورده‌اند. تولستوی نویسنده تأثیرگذار قرن نوزدهم، به‌طورعمیق با مسئله معنا، ارزش، پوچی و خدا درگیر بوده و آنها را در آثار خود از جمله اعتراف من، آنا کارنینا، جنگ و صلح و مرگ ایوان ایلیچ منعکس کرده است. بررسی تفصیلی آثار و زندگی تولستوی نشان می‌دهد او پس از طی سه مرحله از معنای زندگی، یعنی معنا به‌مثابۀ کمال اخلاقی به‌عنوان ارزش، معنا به‌مثابۀ دستیابی به پول، شهرت و ثروت به‌عنوان هدف و معنا به‌مثابۀ ارزش از نوع کیفیت یا عملی که با حصول آن زندگی ارزش می‌یابد، در مرحله چهارم از زندگی‌اش، به ارزشی باز می‌گردد که در پرتو ایمان دوباره به خدا به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meaning of Meaning in Four Periods of Tolstoy’s Life

نویسندگان [English]

  • Amir Abbas Alizamani 1
  • Arezoo Mahdi Zanjanian 2
1 Associate Professor at Tehran University
2 MA student of the philosophy of religion, Tehran University
چکیده [English]

Today, the examination of the meaning and the nature of the meaning of life has turned into a significant problem in philosophy of life, which is not irrelevant to important issues such as value, purpose, God, death, and faith. In the meanwhile, influential authors in literature and philosophy have, in addition to their deep concerns with the problem of the meaning of life, brought about admirable analyses and meaning transformations for their readers. Tolstoy, the influential author in the 19th century, was deeply concerned with the problem of meaning, value, nihilism, and God, in his work, such as A Confession, Ana Karenina, War and Peace, and The Death of Ivan Ilyich. A detailed consideration of Tolstoy’s work and life reveals that he passed through three stages of the meaning of life—the meaning as moral perfection as the value, the meaning as the achievement of money, fame and wealth as purposes, and the meaning as value of the life obtained through qualities or actions—to come with a value in the fourth stage of his life that is obtained in light of a renewed faith in God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning
  • life
  • meaning of life
  • Tostoy
  • value
  • purpose
1. آلستون، ویلیام (1380)، فلسفه زبان، ترجمه نادر جهانگیری، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

2. بیات، محمدرضا (1390)، دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

3. تولستوی، لئو (1385)، اعتراف من، ترجمه سعید فیروزآبادی، تهران: جامی.

4. ــــــــــــــــــــ (1389)، چه باید کرد؟، ترجمه مهدی سمسار، تهران: نشر جامی.

5. ــــــــــــــــــــ (1390)، مرگ ایوان ایلیچ، ترجمه سروش حبیبی، تهران: انتشارات چشمه.

6. ــــــــــــــــــــ ، آنا کارنینا، ترجمه فاراز سیمونیان، تهران: انتشارات گوتنبرگ.

7. رولان، رومن (1364)، زندگانی تولستوی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر دانش.

8. علی‌زمانی، امیرعباس (1386)، «معنای معنای زندگی»، پژوهشنامه فلسفه دین، ش 9.

9. گوستاو یونگ، کارل (1388)، مجموعه مقالات مرگ، ترجمه فرزین رضاعی، ارغنون، ش 26 و 27.

10. محمدی، مژگان (1385)، «غزالی و تولستوی در جست‌وجوی معنای زندگی»، نقدونظر، ش 43 و44.

11. داوری اردکانی، رضا (1393)، «مرگ ایوان ایلیچ» اثر تولستوی (مصاحبه روزنامه ایران).

12. ملکیان، مصطفی (1382)، درس‌گفتار معنای زندگی، دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

13. ویگنز، دیوید (1382)، حقیقت، جعل و معنای زندگی، ترجمه مصطفی ملکیان، نقدونظر، ش 29 و 30.

14. Flew, Antony (1963), “Tolstoi And The Meaning Of Life,” The University Of Chicago press, Ethics, Vol. 73.

15. Nozick, Robert (1981), “Philosophical Explanation,” The Belknap Press of Harvard University Press.

16. Perrett. W. (1985), “Tolstoy, Death And Meaning Of Life,” Cambridge University Press, Philosophy, Vol. 60, No. 232.

17. Adams, E. M. (2002), “The Meaning Of Life,” Springer, International Journal for Philosophy of Religion, Vol. 51, No. 2.

18. Dilman, Ilham. (1965), “Life And Meaning,” Cambridge University Press, Philosophy, Vol. 40, No. 154.

19. Kaufman, Andrew D. (2011), “Understanding Tolstoy,” The Ohio State University Press.

20. Filippovitch Yegorov, Semion (1994) “Leo Tolstoy,” Prospects: the quarterly review of comparative education (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), Vol. XXIV, No. 3/4.

21. Bost, William S. (2012), One Man’s Journey Out of Depression Through Tolstoy’s A Confession, North Carolina Insight.

22. Eagleton, Terry (2007), The Meaning of Life, Oxford University Press.

23. Wong, Wai-hung. (2008), “Meaningfulness And Identities,” Ethic Theory Moral Prac, No. 11.

24. Ogden and Richards, C. K. and L. A. (1989), The Meaning of Meaning, Orlando, Florida: Harcourt Brace Jovanovich.