هویت شخصی؛ نگاهی به چند رویکرد رایج

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

چکیده

سئوال از هویت شخصی، چیستی آن و شرایط تداوم و استمرار چنین هویتی از جمله پرسش‌های قدیمی در متافیزیک، فلسفۀ نفس و فلسفۀ ذهن‌اند. مسئله آن است که اولاً، چه چیز هویت شخصی مرا می‌سازد و مرا از دیگران متمایز می‌کند و ثانیاً تداوم و استمرار «من» در طول زمان وابسته به چیست. هرگونه پاسخی به چنین پرسش‌هایی، نتایج و اثراتی در دیگر حوزه‌های فلسفه، مانند فلسفۀ حقوق و فلسفۀ دین خواهد داشت؛ چرا که مسائلی همچون: مجازات (در فلسفۀ حقوق) و رستاخیز (در فلسفۀ دین) به مفروض گرفتن گزارشی از تداوم هویت شخصی وابسته‌‌اند. در این نوشته، ابتدا ربط هویت شخصی و بدن را بررسی خواهیم کرد و در ادامه به ربط و ارتباط استمرار مغز یا هر بخش فیزیکی دیگری از بدن با تداوم هویت شخصی خواهیم پرداخت و پس از آن به استمرار حافظه و سایر ویژگی‌های روانی در مقام تعریف‌کنندۀ هویت شخصی پرداخته و نشان خواهیم داد که چگونه مبتنی‌کردن هویت شخصی بر امور روان‌‌شناختی می‌تواند به بروز برخی مشکلات بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personal Identity; A Look at Common Approaches

نویسنده [English]

 • Hossein Sheykhrezaee
چکیده [English]

Personal identity, its nature and the persistence conditions of our personality are among old questions both in metaphysics and the philosophy of mind. There are two main questions here. Firstly, what does constitute my personal identity and make me different from others? Secondly, under which conditions I am allowed to call my-present-day-I the same person as myyesterday- I? Any answer that we give to such questions has important and significant consequences for other fields of philosophy like the philosophy of law and the philosophy of religion. Issues like punishment in the philosophy of law and resurrection in the philosophy of religion are directly related to the topic of personal identity. In this paper, we will consider some common and standard answers which have been given to the question of personal identity. First, we will discuss the relationship between personal identity and body. Secondly, we will critically discuss those accounts of personal identity which define it in terms of brain-continuity (or continuity of any other part of our body). After that, we will consider psychological properties and characteristics, especially memory, and their bearing with personal identity. It will be shown that reducing personal identity to psychological features will face us with difficulties not easier than the original problem of personal identity

کلیدواژه‌ها [English]

 • Philosophy of Mind
 • Personal Identity Abstract
 1. Chisholm, R. M., (1976) Person and Object, London: Allen & Unwin.
 2. Locke, J., (1961) An Essay Concerning Human Understanding, ed. J. Yolton, London: Dent.
 3. Noonan, H. W., (2003) Personal Identity (2nd Ed.), Routledge: London & New York.
 4. Nozick, R., (1981) Philosophical Explanations, Oxford: Clarendon Press.
 5. Olson, E. T., (2003) "Personal Identity", in The Blackwell Guide to Philosophy of Mind, Stich, S. P & T. A. Warfield (Eds.), Blackwell Publishing Ltd.
 6. Parfit, D., (1971), "Personal identity", Philosophical Review 80: 3–27
 7. ـــــــــ , 1984, Reasons and Persons, Oxford: Clarendon Press
 8. Shoemaker, S. & Swinburne, R.G., (1984) Personal Identity, Oxford: Blackwell.
 9. ـــــــــ , (1963) Self-knowledge and Self-identity, Ithaca: Cornell University Press.
 10. ـــــــــ , (1970) "Persons and their pasts", American Philosophical Quarterly 7: 269–85.
 11. ـــــــــ , (1984) Identity, Cause and Mind, Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Wiggins, D., (1967) Identity and Spatio-Temporal Continuity, Oxford: Blackwell.
 13. Williams, B., (1973) Problems of the Self, Cambridge: Cambridge University Press.