سعادت انسان و نقش دین در آن از دیدگاه فارابی

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

یکی از دغدغه‌های فیلسوفان در مباحث علم‌النفس فلسفی سعادت انسان است. فارابی در آثار خود مباحث گوناگون فلسفی را با محوریت سعادت انسان مطرح کرده است. از نظر فارابی، نفس ناطقه انسان با ادراک معقولات به مرتبه عقل بالفعل و سپس عقل مستفاد می‌رسد و از این طریق موجودی مجرد می‌شود که بدون بدن مادی نیز می‌تواند باقی و زنده بماند. سعادت انسان همین مجرد شدن از ماده و پیوستن به معقولات (عقول مجرد)‌ است. از آن‌جا که عموم انسان‌ها نه می‌توانند حقیقت این نحوۀ از وجود را دریابند و نه می‌دانند که راه رسیدن به آن چگونه است،لازم است به وسیلۀ کسانی که با کمک وحی الاهی و با دیدۀ حکمت به درک این حقایق نائل آمده‌اند، یعنی به مدد انبیاء ارشاد و هدایت شوند. در این مقاله به بررسی نقش دین در سعادت انسان از دیدگاه فارابی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Happiness and the Role of Religion in Fārābi's View

نویسنده [English]

  • Yarali Kord Firouzjaei
چکیده [English]

Fārābī has discussed the human happiness in many of his works. Humans are composite of souls and bodies, and souls can become immaterial beings, though they are primarily material or hylic. The rational soul can reach to the stages of actual reason and mustafād reason through cognizance of the intelligible (ma'qūlāt), and become immaterial beings that can survive without material bodies. The human happiness is his abstraction from matter (immateriality) and conjunction with the immaterial intellects. Since most people cannot grasp this mode of existence and do not know how to achieve it, they should be guided by people who have grasped them, and they are the prophets. The prophet has an intellectual cognizance of happiness and most people have an imaginary cognizance of it. In this paper, I will discuss Farabi's view about the role of the religious instructions of the prophets in human's happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fārābī
  • Religion
  • soul
  • happiness
  1. فارابی، (1403ه‍.ق ـ1983م)تحصیل السعادة، حققه و قدم له و علق علیه: الدکتور جعفر آل یاسین، بیروت: دارالاندلس، الطبعة الثانیة.
  2. ـــــــ ، (1991م) آراء اهل المدینة الفاضلة، قدم له و علق علیه: الدکتور البیرنصیر نادر، بیروت: دارالمشرق، الطبعة السادسة.
  3. ـــــــ ، (1405ه‍.ق) فصول منتزعة، حققه و قدم له و علّق علیه: الدکتور فوزی مئری نجار، ایران: مکتبة الزهرا.
  4. ـــــــ ، (بی‌تا) السیاسة المدنیة، حققه و قدم له و علق علیه: الدکتور فوزی مئری نجار، بیروت: مطبعة الکاثولیکیة.
  5. ـــــــ ، (بی‌تا)  مقالة فی معانی العقل، بی‌جا.