ویژگی‌های خیال نبوی در نظر توماس آکوئیناس

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده

توماس آکوئیناس ضمن بحث دراز دامن از نبوت -که همه جا پیوسته با پیش‌گویی است- چگونگی حصول معرفت نبوی را نیز مطمح نظر قرار می‌دهد؛ او مناسب‌ترین دریافت فراطبیعی ویژۀ نبی را دریافت خیالی می‌داند. این نوشتار در پی کشف ویژگی‌های این دریافت ویژه است؛ در این راستا، ابتدا ضمن بررسی قوۀ خیال از نظر آکوئیناس، حال نبی به هنگام دریافت‌های خیالی مدّ نظر قرار می‌گیرد. در نظر آکوئیناس، نبی انسانی کاملاً عادی است و نبوت در او حاصل فرآیندی یکسویه از جانب خداوند است. او با این‌که معرفت فراطبیعی ویژۀ نبی را از طریق قوۀ خیال می‌داند تلاشی برای تبیین این معرفت نمی‌کند و البته، خیال نبی را دارای ویژگی خاصی نیز نمی‌‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Characteristics of Prophetic Imagination in Aquinas

نویسنده [English]

 • Alireza Fazeli
چکیده [English]

In his detailed discussion of prophecy, Aquinas talks about the way the prophetic knowledge is acquired, and takes the most appropriate supernatural cognition of the prophet to be an imaginational one. In this paper I will talk about the characteristics of this special cognition. I will first talk about the faculty of imagination in Aquinas, then discuss about his position against Ibn Sina which takes the prophetic knowledge to be a perfection of the faculty of imagination. Aquinas takes the prophet as a normal human individual and takes his prophecy to be a divine intervention without there being any capacity inside the prophet which distinguishes him from other human beings. In order to reject the interference of the prophetic imaginations with the images of the perception, Aquinas upholds the isolation of the prophet's perceptions at the time of receiving the prophecy. This is against the account given by some Muslim philosophers such as Fārābī.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aquinas
 • prophecy
 • prophetic knowledge
 • Imagination
 1.  ابن سینا، حسین بن عبدالله، (1363)، المبدأ و المعاد، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، شعبه تهران با همکاری دانشگاه تهران.
 2. ابن سینا، حسین بن عبدالله (1383)، طبیعیات دانشنامه علائی، تصحیح: سیدمحمد مشکوة، همدان: دانشگاه بوعلى سینا.
 3.  ارسطو (1378)، درباره نفس، ترجمه و تحشیه: علیمراد داودی، تهران: انتشارات حکمت.
 4. اکبریان، رضا و فاضلی، علی‌رضا (1389)، «نبوت طبیعی از دیدگاه آکوئیناس و ابن سینا»، فصلنامه فلسفه دین، سال هفتم شماره پنجم، ص63-86
 5.  ژیلسون، اتین (1375)، مبانی فلسفۀ مسیحیت، ترجمۀ محمد محمدرضایی و سیدمحمود موسوی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم.
 6. ژیلسون، اتین (1384)، تومیسم، ترجمۀ سید ضیاء الدین دهشیری، تهران: انتشارات حکمت.
 7.  ژیلسون، اتین (1385)، هستی در اندیشۀ فیلسوفان، ترجمۀ حمید طالب زاده با همکاری محمدرضا شمشیری، تهران: انتشارات حکمت.
 8.  فارابی، ابونصر (1968م)، آراء اهل المدینه الفاضله، قدّم له و علّق: علیه الدکتور البیر نصری نادر، بیروت: دار المشرق (المطبعة الکاتولیکیه).
 9. کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس ایران، منبع اینترنتی: http: //www. dota. net/farsi
 10. Aquinas, Thomas (1947), Summa Theologica,Translated by Fathers of England Dominican, Benziger Bros edition [Source: http: //www. ccel. org/ccel/aquinas/summa. html]

11. Aquinas, Thomas (1994), Truth [Quaestiones disputatae de veritate English], Volume IIQuestions X-XX,Translated by James V. McGlynn, Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing Company

12. Aquino, Sancti Thomae de (1972), Quaestiones disputatae de veritate, a quaestione XII ad quaestionem XIII [Source: http: //www. corpusthomisticum. org/qdv12-13. html]

13. Aristotle, (1985), On Dreams, Translated by J. I. Beare, in: The complete works of Aristotle, Edited by Jonathan Barnes, New Jersey: Princeton university press

14. Handford, S. A. & Mary Herberg (1966), Langenscheidt Latin Dictionary, Berlin: Langenscheidt

15. Hankey, Wayne, J., (2004), Participatio divini luminis, Aquinas’ doctrine of the Agent Intellect: Our Capacity for Contemplation, in: Dionysius No 22, pp 149-78

16. Hart, Charles A. (1959), Thomistic Metaphysics: An Inquiry into the Act of Existing, Englewood: Prentice Hall

17. Kenny, Anthony (1994), Aquinas on Mind, London: Routledge

18. Norman, Kretzmann, (1993), Philosophy of mind in: Cambridge Companion to Aqunas, Cambridge: Cambridge University Press

19. Owens, Joseph, (1992), Aristotle and Aquinas on Cognition in: Aristotle and His Medieval Interpreters, pp103-124, Edited by Richard Bosley and Martin Tweedale, Calgary: University of Calgary Press

20. Pace, (1913), Beatific Vision in: The Catholic Encyclopedia, Published by Encyclopedia Press [Source: http: //oce. catholic. com]

21. Pasnau, Robert, (2004), Thomas Aquinas on Human Nature, Cambridge: Cambridge University Press.