اخلاق محیط زیست

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

رودخانه اى در فرکندهاى پوشیده از درخت و تنگ هاى سنگلاخى به طرف دریا سرازیر است. کمیته هیدرو الکتریسیته دولت آب فرو ریز پشت سد را انرژى بکرى مى دانستند. ساختن سدى از عرض یکى از تنگ ها سه سال اشتغال براى هزار نفر و در بلند مدت اشتغال براى بیست یا سى نفر ایجاد مى کرد. این سد آن قدر آب ذخیره مى کرد تا تضمین کند که دولت مى تواند از لحاظ اقتصادى نیازهاى انرژیش را براى دهه آینده تأمین کند. این امر دست اندرکاران صنعت انرژى را ترغیب مى کرد تا در اشتغال و رشد اقتصادى سهم بیشترى داشته باشند. زمین هاى ناهموار دره هاى رودخانه ساختن سد را تنها در مکان نسبتاً مناسب و در عین حال مطلوبى براى پیاده روى در طبیعت فراهم مى کرد. خود رودخانه کلک سواران پر دل و جرأت ترى را برى کلک سوارى در تند آب به خود جلب مى کند. تا اعماق دره هاى حفاظت شده درخت هاى کاج هیوآن1 کم یاب است, بسیارى از درختان بیش از یک هزار سال قدمت دارند. دره ها و تنگ ها لانه بسیارى از پرندگان و حیوانات هستند, از جمله انواع موش هاى کیسه دار در حال انقراض که به ندرت در خارج از این دره ها یافت شده اند. گیاهان و حیوانات کم یاب دیگرى نیز هستند, اما هیچ کس از آنها اطلاعى ندارد, زیرا دانشمندان هنوز به طور کامل این منطقه را مورد جست وجو قرار نداده اند.

عنوان مقاله [English]

اخلاق محیط زیست

نویسنده [English]

  • alireza alebooyeh
این مقاله فصل دهم از کتابى است با مشخصات زیر:

1. Peter Singer, زPractical Ethicsس, (Oxford Reading in Philosophy)Ch. 10, pp. 264-288.

1. نام رودخانه اى است در تالانیا که این نوع درخت کاج اولین بار در آن جا یافت شده است.
2. سفر پیدایش, باب اول: 26, 27 و 28.
3. سِفر پیدایش, باب نهم: 2

4. Paul
5. Augustine
6. Thoumas Aquinas
7. Summa Theologica
8. Basil
9. John chrysostom
10. Francis of Assisi

11. Maldives(کشور مستقلى مرکب از 1087 جزیره کوچک مرجانى در اقیانوس هند و جنوب)

12. discount rate
13. aesthetic
14. Bill Mckibben
15.The End of Nature

16 . این مقاله فصل نهم کتاب اخلاق عملى است, و از همین روى, در بعض پاراگراف ها به دیگر فصل ها اشاره و ارجاع شده است.
17 . واژه bushwalking, در زبان و فرهنگ مردمان استرالیا است, به معناى پیاده روى و راه پیمایى براى تماشا کردن و منظره ها و لذت بردن از چشم اندازهاى بکر و دست نخورده طبیعى و معمولاً به کسانى که: به راه پیمایى و گردش در کوره راه هاى روستایى و پهنه هاى وسیع بیابانى و جنگل هاى دست نخورده حیات وحش مى پردازندbushwhalkers اطلاق مى شود.

18. ecosystem
19. Albert Schweitzer
20. Paul Taylor
21. Respect for Nature
22. ecology
23. Aldo Leopold
24. land ethics
25. Arne Naess
26. biosphere
27. George Sessions
30. Bill Devall
31. deep ecology
32. biocentric egalitarianism
33. Self - realisation
34. holism
35. A Morally Deep World
36. Laurence Johnson
37. Freya Mathews
38. The Ecological self
39. Self - realising system
40. James Lovelock