اختلاف‌نظر و مسئله تقارن معرفتی: علیه دیدگاه وزن‌دهی برابر

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط تأثیر شواهد مرتبه بالاتر با دیدگاه وزن‌دهی برابر در بحث اختلاف‌نظر معرفتی می‌پردازد. در ابتدا پس از معرفی تمایز میان شواهد مرتبه اول و شواهد مرتبه بالاتر، استدلالی از تامس کلی مطرح می‌شود که مطابق آن در نظر گرفتن تأثیر شواهد مرتبه بالاتر لزوماً به تأیید دیدگاه مصالحه‌گرایان نمی‌انجامد. سپس استدلالی از جاناتان متسون در نقض استدلال کلی شرح داده می‌شود که طبق آن اعمال تأثیر شواهد مرتبه بالاتر به تأیید دیدگاه وزن‌دهی برابر و در نتیجه تعلیق باور در مواجهه با اختلاف‌نظر معرفتی خواهد انجامید. در ادامه نشان می‌دهم که استدلال متسون بر دیدگاهی مبتنی است که آن را نظریه‌ دو قسمتی شواهد نامیده‌ام. سپس با طرح  اشکالات وارد بر نظریه‌ دو قسمتی شواهد نشان داده‌ام که تسلسل از جمله هزینه‌هایی است که طرفدار نظریه دوقسمتی شواهد باید بپذیرد. سپس با ارائه مدلی نشان می‌دهم که حتی اختیار کردن نظریه دوقسمتی شواهد و پذیرفتن هزینه‌های آن نیز به تأیید دیدگاه وزن‌دهی برابر در اختلاف‌نظر معرفتی نمی‌انجامد، زیرا می‌توان استدلالی مستقل علیه دیدگاه وزن‌دهی برابر ارائه کرد. به این ترتیب اگر دیدگاه وزن‌دهی برابر دو طرف  نادرست باشد، راه یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مؤید مصالحه‌گرایی بسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disagreement and Epistemic Symmetry: Against Equal Weight View

نویسنده [English]

  • Omid Karimzadeh
Assistant Professor/Shahid Beheshti University-Institute for Science and Technology Studies
چکیده [English]

In this paper, I focus on the relation between higher-order evidence and equal weight view in the debate concerning the epistemology of disagreement. First of all, I make a distinction between first-order and higher-order evidence and then present Kelly's argument according to which the effect of higher-order evidence should not necessarily be considered in favor of conciliationists. Then I concentrate on Matheson's argument which claims the opposite. I show that the Matheson's argument is dependent upon a theory of evidence which is called the two-part theory of evidence. After explaining the general problems of such a theory—including the regress problem—I show that this is a highly demanding theory of evidence due to the costs it imposes on the its defenders. Then, by a simple probabilistic modelling, I demonstrate that even accepting the two-part theory of evidence, does not necessarily lead to equal weight view in epistemic disagreement. If my argument works, it cancels out one of the most important arguments in favor of conciliationism

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological disagreement
  • equal weight view
  • higher-order evidence
  • probative force of evidence
  • two-part theory of evidence
  • Thomas Kelly
  • Jonathan Matheson
1. Christensen, David (2010), “Higher-Order Evidence,” Philosophical & Phenomenological Research 81 (1).

2. Conee, Earl & Feldman, Richard (2001), “Internalism Defended,” American Philosophical Quarterly 38 (1).

3. Foley, Richard (1998), “Rationality and Intellectual Self-Trust,” In: Michael R. DePaul and William Ramsey (eds.), Rethinking Intuition, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

4. Friedman, Jane (2013), “Suspended Judgment,” Philosophy Studies 162.

5. Goldman, Alvin & Pust, Joel (1998), “Philosophical Theory and Intuitional Evidenc,” In: Michael R. DePaul and William Ramsey, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

6. Kelly, Thomas (2005), “The Epistemic Significance of Disagreement,” In: John Hawthorne & Tamar Gendler (eds.), Oxford Studies in Epistemology, Vol. 1, Oxford: Oxford University Press.

7. Kelly, Thomas (2008b), “Evidence: Fundamental Concepts and the Phenomenal Conception,” Philosophy Compass 3 (5).

8. Matheson, Jonathan (2009), “Conciliatory Views of Disagreement and Higher-Order Evidence,” Episteme 6 (3).

Pryor, James (2000), “The Skeptic and the Dogmatist,” Noûs 34 (4).