رنه گنون و معناى واقعى سنت

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

چکیده

حضرت عیسى(ع) فرموده است:
«واى بر شما اى کاتبان و فریسیان ریاکار که در ملکوت آسمان را بر روى مردم مى‏بندید. زیرا خود داخل آن نمى‏شوید و داخل‏شوندگان را از دخول مانع مى‏شوید»
(انجیل متى 1413/23). اتهام اساسى آن حضرت علیه ایشان این بود که آنان دستورهاى خداوند را فراموش کرده بودند و به رسوم انسانها چسبیده بودند; فقدانى عجیب از حس
نسبتها! «هر که به هیکل قسم خورد باکى نیست، لیکن هر که به طلاى هیکل قسم خورد باید ادا کند».

آن حضرت مى‏فرماید: «کدام افضل است; طلا یا هیکلى که طلا را مقدس مى‏سازد؟!» حضرت عیسى(ع) درباره کشیشهاى مسیحى چیزى نگفتند; چون آنان هنوز وجود نداشتند.

قرآن مجید به آنان نیز مى‏پردازد: «ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله‏» (سوره 9 آیه‏34).

و حضرت پیغمبر(ص) فرمودند که هر چه یهودیان و مسیحیان کردند (منظور ایشان کارهاى  ناشایست‏بود) از امت من هم کسى پیدا شود که آن بکند.

منظور من از نقل این گفته‏ها نخست این است که ما باید از وخامت وضع آگاه شویم و سنگینى بار مسئولیت را به خوبى حس کنیم و از خداوند بخواهیم که: «ما را به آزمایش
مینداز، بلکه ما را از شر رها ساز» و یا «اهدنا الصراط المستقیم‏».
عنوان مقاله [English]

رنه گنون و معناى واقعى سنت

نویسنده [English]

  • Mahmoud Bynamotlaq