هرمن وایل و یگانگى معرفت

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

چکیده

جان آرچیبالد ویلر در سال 1933 از دانشگاه جان هاپکینز (فقط با درجه دکترا) فارغ التحصیل شد. وى استاد بازنشسته (کرسى ژوزف هنرى) فیزیک در دانشگاه پرینستون، استاد (کرسى اشپل اسمیت) فیزیک دانشگاه تگزاس، جانشین معاون انجمن فلسفه آمریکا و جانشین جامعه فیزیک آمریکا است. او برنده مدال ملى علم و برنده جوایز نیلز بوهر، آلبرت اینشتین، انریکو فرمى، فرانکلین، هرتز فلد، اورستد و اُپنهایمر بوده و در بسیارى از زمینه هاى فیزیک تحقیق نموده و مؤلف 324 مقاله تحقیقى و هشت جلد کتاب است. وى از مشاهیر و صاحب نظران برجسته فیزیک جدید و فلسفه کوانتومى است و بسیارى از بزرگان معاصر پهنه علم و تحقیق از دانش آموختگان نظرات و تعالیم وى هستند. این نوشتار، متن سخنرانى وى در کنگره اى است که به مناسبت یکصدمین سال تولد هرمن وایل، در سوم جولاى 1985 در دانشگاه کییل (Kiel)، ترتیب داده شده بود.

عنوان مقاله [English]

هرمن وایل و یگانگى معرفت

نویسنده [English]

  • john archibald wheeler
1. Hermann Weyl
2. Gauge theory
3. Elli Cartan
4. Charls Misner
5. Kip Thorne
6. Oswald Vablen
7. Helen Porter Lowe
8. Thomas Mann
9. Ortega Gasset
10. Joan Von Neumann
11. Hanry Moore
12. Goethe
13. Gottfried Keller
14. Rilke
15. Shekespeare
16. Colridge
17. T. S. Eliot
18. Thucydides
19. Pliny
20. Vico
21. Ranke
22. Burkhardt
23. Herman Hesse
24. Jack Hexter
25. Winfield Riefler
26. Oscar Morgenstern
27. Kaluza T. F.E
28. Klein، O.
29.Gerlach، Olrich
30. Hartle، James
31. Hawking، Stephen
32. Bekenstein، Jacob
33. Carter، Brandon
34. Unruh، William
35. Crick، Francis
36. Watson، James
37. Eigen، Manfred
38. Hopfield، John
39. Oparin، O.I.
40. Salvini - Plawen، V.
41. Mayr، Ernst
42. Smith، Homer
43. delayed - choice experiment
44. Hilbert، David
45. Gauss، Friedrick Karl
46. Riemann، Bernhard
47. Wolff، Christian
48. Leibniz
49. Godel، Kurt
50. L. E. J. Bouwer
51. Anthropic Principle
52. Fritz Zwicky
53. Weyls Hypothesis
54. Eddingtons، (A. S.) Large Number Coincidence
55. Diracs Large Numbers
56. Carters Inequality
57. Carl Popper
58. David Hume
59. Chromodynamic
60. معروف است که دیراک در پاسخ به این اظهار گفته است که: ما هم حق نداریم براى خدا تعیین تکلیف کنیم. (مترجم)
61. Observer - Participator
62. Bits
63. Godels theory
64. Democritus