وجه انسان‌مدار؛ رویکرد شیعى

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

چکیده

بدون تردید مسئله امامت و مفهوم آن، مقوِّم اصلى نگرش یا رویکرد شیعى به دین اسلام است. البته تفاوتهاى فلسفى، کلامى، تفسیرى، روایى، فقهى و… فراوانى هم بین مذهب تشیع و سایر نحله هاى اسلامى وجود دارد; اما اولاً، این نحله ها با وجود تفاوتهاى کلامى و فقهى و… که بین خودشان هست و البته گاه این تفاوتها از تفاوت چنین نِحَلى با تشیع بیشتر و بزرگ تر است، هرگز خود را شیعه ننامیده و ندانسته اند و ثانیاً، فرقه هایى نیز وجود دارند که على رغم تفاوتهاى اساسى شان با تشیع در زمینه هاى گوناگون، هم خودشان و هم تاریخ اندیشه اسلامى، آنان را در عداد فرق شیعه محسوب داشته است; از قبیل غلات، باطنیه و…. پس مى توان اندیشه دینى اسلام را در کلان ترین سطح، بدین صورت طبقه بندى کرد:

عنوان مقاله [English]

وجه انسان‌مدار رویکرد شیعى

نویسنده [English]

  • mahdi moeen zadeh
1. مرتضى مطهرى، امامت و رهبرى، ص50 ـ51.
2. همان، ص53.
3. محمدحسین طباطبایى، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوى همدانى، ج3، ص82.
4. همان، ص95.
5. همان، ص75.
6. همان، ص82.
7. همان، ص84.
8. ر.ک: پالمرز، علم هرمنوتیک، ترجمه محمدسعید حنایى کاشانى، انتشارات هرمس.
9. محمدحسین طباطبایى، پیشین، ص83.
10و11. مرتضى مطهرى، پیشین، ص55.
12. برداشتى که از این سه آیه گردیده، مطابق با برداشت مرحوم طباطبایى است. ر.ک: تفسیر المیزان، ج5، ص127.
13. همان، ج12، ص380.
14، 15و16. عبدالکریم سروش، ولایت باطنى و ولایت سیاسى، کیان، شماره 44، ص7ـ20.