بهداشت روانى در قرآن

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

عضو افتخارى دفتر مطالعات اسلامى در بهداشت روان انستیتو روان پزشکى تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان.

چکیده

مباحث بهداشت روانى در قرآن به نحو بسیار گسترده اى مطرح شده اند. این مباحث شامل موضع قرآن نسبت به مقوله بهداشت روان , روان شناسى شخصیت سالم (psychology of healthy personality), انحراف از سلامت روانى و مکانیسم هاى بروز و روش هاى اصلاح آن, و نیز شیوه هاى ارتقاء سلامت روانى (mental health promotion) و رشد عاطفى و عقلانى است.
در این مقاله عنوان اول یعنى موضع قرآن نسبت به بهداشت روان, و عنوان دوم; یعنى روان شناسى شخصیت سالم در قرآن, به استناد آیات کریمه و با استفاده از تفاسیر معتبر مورد بحث قرار گرفته اند.

عنوان مقاله [English]

بهداشت روانى در قرآن

نویسنده [English]

  • Sayyed ali marashi
چکیده [English]

مباحث بهداشت روانى در قرآن به نحو بسیار گسترده اى مطرح شده اند. این مباحث شامل موضع قرآن نسبت به مقوله بهداشت روان , روان شناسى شخصیت سالم (psychology of healthy personality), انحراف از سلامت روانى و مکانیسم هاى بروز و روش هاى اصلاح آن, و نیز شیوه هاى ارتقاء سلامت روانى (mental health promotion) و رشد عاطفى و عقلانى است.
در این مقاله عنوان اول یعنى موضع قرآن نسبت به بهداشت روان, و عنوان دوم; یعنى روان شناسى شخصیت سالم در قرآن, به استناد آیات کریمه و با استفاده از تفاسیر معتبر مورد بحث قرار گرفته اند.