نظریات شیء انگارانه معنا در فلسفه تحلیلی و علم اصول

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه دانش های بنیادین IPM


عنوان مقاله [English]

نظریات شیء انگارانه معنا در فلسفه تحلیلی و علم اصول

نویسنده [English]

  • mahmud morvarid