اعتبار شهودهای اخلاقی؛ نقد و بررسی دیدگاه پیتر سینگر

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

چکیده

شهودها در فلسفه اخلاق نقش توجیهی دارند و بیشتر نظریه‌ها و داوری‌های اخلاقی بر اساس آنها شکل می‌گیرند. پژوهش‌های علمی و یافته‌های متخصصان علوم شناختی در باب قضاوت‌های اخلاقی، وثاقت و اعتبار شهودهای اخلاقی را زیر سؤال برده و دیدگاه سینگر مبنی بر قائل‌نشدنِ جایگاه ویژه برای شهودها در اخلاق را تقویت کرده و روشنگری‌های جدیدی را در خصوص خاستگاه اخلاق ارائه کرده‌اند. سینگر معتقد است این یافته‌ها در کنار تبیین تکاملی از رفتار انسان نشان می‌دهد که نباید در پیِ یافتن عاملِ توجیه‌کننده‌ شهودهای اخلاقی بود و نیز نباید همه آنها را معتبر و یقینی دانست. وی ابتنای اخلاق بر عقل محض را یگانه عاملِ بازدارنده از شکاکیّتِ اخلاقی دانسته و ضمن نقد روش موازنه‌ متأملانه‌ رالز، بر این باور است که هر نظریه روش‌شناختی یا معرفت‌شناختی، مانند روش موازنه متأملانه که برای شهودها در موارد خاص نقش ویژه‌ای قائل باشد، از بنیان دارای نقص است و اساساً ممکن است سدی در برابر اصلاحات اخلاقی ایجاد کند. در این مقاله به طرح، بررسی و نقد دیدگاه پیتر سینگر در باب اعتبار شهودهای اخلاقی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity Of Moral Intuitions: A Study Of Singer’s View

نویسندگان [English]

  • Sajjad Rahmati 1
  • Sahar Kavandi 2
  • Mohsen Jahed 2
1 MA Student, Zanjan University.
2 Associate Professor, Zanjan University.
چکیده [English]

Intuitions have a justifying role in ethics, and moral judgments are formed in accordance with them. Scientific studies in cognitive sciences challenged the validity of moral intuitions and strengthened the position of singer that reliance on intuitions cannot be plausible. Singer found three problems with practical intuitions and merely accepted the theoretical intuitions. He believes that relying on pure reason is the only element for preventing us from skepticism, and while he criticized Rawls’s reflective equilibrium, he suggests that any methodological or epistemological theory, like reflective equilibrium that pays a role in intuitions, is fundamentally problematic, and may be an obstacle for moral reformation. In this essay, we introduce Singer's position about validity of intuitions and evaluate it, and then study critics' arguments and show its weak points and strengths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Intuitions
  • Moral Judgment
  • Reflective Equilibrium
  • Peter Singer

 

1. ابن سینا، حسین ابن عبدالله (1387)، قانون در طب، ترجمه: عبدالرحمن شرفکندی (هه ژار)، ج 1، چاپ نهم، تهران: سروش.

2. اخوان الصفا و خلّان الوفا (1415)، رسائل اخوان الصفا وخلّان الوفا، تحقیق: عارف تامر، الطبعة الاولی، بیروت ـ باریس.

3. افلاطون (بی‌تا)، دوره کامل آثار افلاطون، محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی.

4. ویلسون، ادوارد (1384)، سوسیوبیولوژی (زیست‌شناسی اجتماعی)، ترجمه: عبدالحسین وهاب‌زاده، چاپ اول، مشهد: جهاد دانشگاهی.

5. Kant, Immanuel (1997), Groundwork of the Metaphysics of morals, Cambridge: Cambridge university press.

6. Lawrence c. Becker and charlotte B. Becker (2001), Encyclopedia of ethics, vol. 2, Routledge.

7. Greene, Joshua D. (2002), The terrible, Horrible, No Good, Very Bad Truth about Morality and What to Do About it, Doctoral Dissertation of Joshua D. Greene, Recommended for acceptance by the Department of Philosophy, Princeton: Princeton University Press.

8. Greene, Joshua D. Sommerville, R. Brian. Nystrom, Leigh E. Darley, John M. and Cohen onathan D. (2001), “An FMRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment,” Science, 293.

9. Greene, a Joshua and Haidt, Jonathan (2002), “How (and Where) Does Moral Judgment Work?” Trends in Cognitive Sciences, 6.

10. Haidt, Jonathan (2001), “The Emotional Dog and It's Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment,” Psychological Review, 108.

11. Haidt, Jonathan, Bjorklund, Fredrik and Murphy, Scott (2000), Moral Dumbfounding: When Intuition Finds No Reason, Department of Psychology, University of Virginia, unpublished manuscript.

12. Hume, David (1978), A Treatise of Human Nature, Oxford: Clarendon Press.

13. Joyce, Richard, (2006), The Evolution of Morality, Cambridge, MA: The MIT Press.

14. Rachels, James (1991), “When Pjilosophers Shoot from the Hip,” Bioethics, 5.

15. Rachels, James (1997), Can Ethics Provide Answers and Other essays in Moral Philosophy, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

16. Rawls, John (1971), A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press.

17. Sandberg, Joakim & Juth, Niklas (2011), “Ethics and Intuitions: A Reply to Singer,” Journal of Ethics 15.

18. Singer, Peter (1972), “Famine, affluence and morality,” Philosophy & Public Affairs 1.

19. Singer, Peter (1974), “Sidgwick and Reflective Equilibrium,” the Monist, 58.

20. Singer, Peter (1993), Practical Ethics, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University press.

21. Singer, Peter (2005), “Ethics and intuitions,” The Journal of Ethics, 9.

22. Singer, Peter (2011), The Expanding Circle: Ethics, Evolution and Moral Progress, 2nd ed, Princeton: Princeton University Press.

23. Stent, Gunthers. (1980), Morality as a Biological Phenomenon, University of California Press, Ltd.

24. Taurek, John (1977), "Should the numbers count?" Philosophy & Public Affairs, 6.