گواهی به مثابه منبع تولید معرفت؛ بررسی و تحلیل دیدگاه جنیفرلکی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ حوزه علمیۀ اصفهان

چکیده

گواهی بهعنوان یکی از منابع معرفت، نقش بی‌‌بدیلی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. هرچند پرسش‌های فراوانی درباب موضوع گواهی مطرح است، اما پرسش محوری نوشتار حاضر که به سیاق مباحث معرفت‌شناسی تحلیلی تحریر یافته است، این است که آیا گواهی افزون بر این‌که منبع انتقال دهندۀ معرفت است، منبع مولّد معرفت نیز هست یا نه؟ فردگرایان پاسخشان منفی است، اما جامعه‌‌گرایان بر این باورند که گواهی می‌‌تواند منبع مولد معرفت نیز باشد. البته، اهمیت این پرسش به اندازه‌ای است که پاسخ مثبت به آن موجب ظهور دیدگاه‌‌های جامعه‌‌گرایانه در معرفت‌‌شناسی شده است. در این مقاله پس از ذکر دیدگاه جنیفر لکی، یکی از جامعه‌‌گرایان، اشکالات وارد بر آن بررسی و به آنها پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testimony As Generative Source Of Knowledge: A Study And an Analysis of Lackey’s View

نویسنده [English]

 • Morteza AliNezaratizadeh
چکیده [English]

Testimony as a source of knowledge has an irreplaceable role in individual and social life of humans. Although many questions are raised about testimony, the central question of this paper—written in the context of analytic epistemology—is whether testimony only transmits knowledge or it can, in addition, be considered as a source for generating knowledge. The response of Individualists is No, but communitarians believe that testimony can also be a generative source of knowledge. Of course, this question is so important that the positive response to it brought about communitarian theories in epistemology. After formulating Jennifer Lackey’s view—one of the communitarians— I will consider the problems of this view and try to respond to them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge
 • epistemology
 • testimony
 • communitarians
 • J. Lackey
 1. Audi, Robert (1997), "The Place of Testimony in the Fabric of Knowledge and Justification", American Philosophical Quarterly, 34, 4.
 2. ـــــــــــ(1998), Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge, New York, Routledge.
 3. ـــــــــــ (2006), The Epistemology of Testimony: Testimony, Credulity, and Veracity, Oxford, Oxford University Press.
 4. Graham, P. (2006), "can testimony generate knowledge?", Philosophical, 78.
 5. French, C. (2009), "Testimony as a Generative Source of Knowledge", London-Berkeley Conference, University of London.
 6. Fricker, E. (2006), "Second-Hand Knowledge", Philosophy and Phenomenological Research, 73.
 7. Kusch, M. (2002), "testimony in communitarian epistemology", studies in History and Philosophy of Science, 33.
 8. Lackey, J. (2008), Learning from Words: Testimony as a Source of Knowledge, Oxford, Oxford University Press.
 9. ـــــــــــ(1999), "Testimonial Knowledge and Transmission", The Philosophical Quarterly, 49, 127.