کلیدواژه‌ها = بُردارهای تصمیم
تعداد مقالات: 2
1. معرفت و علائق انسانی؛ جستاری دربابِ نسبت دو مقوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.51997.1512

محمدرضا اسمخانی؛ حسین شیخ رضایی


2. معرفت و علایق انسانی؛ جُستاری دربارۀ نسبت دو مقوله

دوره 23، شماره 92، زمستان 1397، صفحه 127-151

10.22081/jpt.2018.66688

محمدرضا اسمخانی (نویسنده مسئول)؛ حسین شیخ‌رضایی