نویسنده = سیدعلی حسینی زاده خضرآباد
کلام امامیه پس از دوران حضور؛ نخستین واگرایی‌ها

دوره 20، شماره 77، فروردین 1394، صفحه 4-28

سیدعلی حسینی خضرآباد؛ محمدتقی سبحانی


نوبختیان در رویارویی با متکلمان معتزلی و امامی

دوره 17، شماره 67، مهر 1391، صفحه 4-33

سید علی حسینی‌زاده خضرآباد


آراء متکلمان نوبختی در میانه مدرسۀ کوفه و بغداد

دوره 17، شماره 66، تیر 1391، صفحه 2-27

محمدتقی سبحانی؛ سیدعلی حسینی زاده خضرآباد


مقایسه اندیشه‌های کلامی نوبختیان و سید مرتضی

دوره 17، شماره 66، تیر 1391، صفحه 147-164

سیدعلی حسینی زاده خضرآباد