نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیمی دینانی، غلامحسین عقلانی‌بودن اسما و صفات خداوند از دیدگاه قاضی سعید قمی [دوره 1، شماره 4-3، 1374، صفحه 122-132]
 • ابوریّان ترجمه محمدحسن معصومی بهبهانی، محمدعلی چون و چراهای فلسفۀ اسلامی [دوره 11، شماره 42-41، 1385، صفحه 186-203]
 • اترک، حسین معانی عدالت در اخلاق اسلامی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 102-126]
 • اترک، حسین تبیین و تحلیل مفهوم وظیفه در اخلاق کانت [دوره 14، شماره 56، 1388، صفحه 36-61]
 • اترک، حسین نظریه حدّ وسط از منظر غزالى [دوره 19، شماره 76، 1393، صفحه 95-120]
 • اترک، حسین سودگرایى اخلاقى [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 264-300]
 • اترک، حسین معناشناسی «خوب» از نظر ناول اسمیت [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 31-61]
 • اترک، حسین منشأ الزام‌های اخلاقی از نظر کریستین کرسگارد [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 114-147]
 • اترک، حسین بررسی نقش جبرئیل در نزول لفظی وحی از منظر عرفان اسلامی [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 31-54]
 • احترامی، رحمان تفسیر ابن رشد از عقلانیّت ارسطویی و نسبت آن با دین [دوره 27، شماره 106، 1401، صفحه 196-223]
 • احترامی، رحمان «هویت یونانی» و «حکمت بحثی» نزد صدرالمتألهین [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 59-83]
 • احمدی، محمدامین معجزه [دوره 11، شماره 44-43، 1385، صفحه 184-203]
 • احمدی، محمدامین در جست‌وجوی ریشه‌ها [دوره 2، شماره 6، 1375، صفحه 117-144]
 • احمدی بهاران (نویسنده مسئول)، طاهره بررسی انتقادی صورت‌بندی مادی‌انگارانۀ ‌«بیکر» از زندگی پس از مرگ [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 150-167]
 • احمدپور، علی بررسی و نقد نظریۀ تابعیت مطلق اندیشۀ انسان از شرایط عینی و ذهنی با توجه به آرای‌ شهید مطهری [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 7-34]
 • احمدی سعدی، عباس خدا: محرّک نامتحرک [دوره 12، شماره 46-45، 1386، صفحه 25-41]
 • اخوان، محمد بنیان استوار فطرت نقدى بر مقاله‏ «معقولیت اعتقادات دینى‏» [دوره 2، شماره 6، 1375، صفحه 333-345]
 • اخوان، مهدی کرامت آدمی در اخلاق کانتی [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 136-167]
 • اخوان، مهدی جدال غزالی و ابن‌رشد در باب علیّت [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 162-190]
 • اخوان، مهدی جان هیک، گذر از کثرت تجربة‌ دینی به کثرت‌گرایی دینی [دوره 12، شماره 48-47، 1386، صفحه 232-253]
 • اخوان، مهدی گزارش, تحلیل و نقد کتاب الجمع بین رأیى الحکیمین اثر فارابى [دوره 12، شماره 46-45، 1386، صفحه 116-140]
 • ادوارد مور ترجمه علی اکبر عبدل آبادی، جرج ماهیت فلسفۀ اخلاق [دوره 12، شماره 48-47، 1386، صفحه 287-313]
 • ارجمند، فرشته مغالطه طبیعت‌گرایانه از منظر جورج مور [دوره 20، شماره 79، 1394، صفحه 32-57]
 • اردشیر لاریجانی، مریم همدلی در اخلاق؛ بررسی تأثیر همدلی بر قضاوت اخلاقی [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 35-58]
 • ارسطا، محمدجواد تأملّی دیگر در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد [دوره 2، شماره 5، 1374، صفحه 276-295]
 • ایروانی، جواد پژوهشی قرآنی-تفسیری در معرفی و تبیین تئوریِ توحید بنیان تقریب [دوره 27، شماره 105، 1401، صفحه 160-188]
 • اروین ترجمه عباس امام، رابرت توین بى و ابن‌خلدون [دوره 6، شماره 24-23، 1379، صفحه 530-561]
 • ایزدپناه، عباس ضرورت نگاه تمدنی به مفهوم معنویت [دوره 19، شماره 75، 1393، صفحه 123-153]
 • اسحاق، عمار نقش هستی‌شناسی شهودی، ساخت‌مندی و تمثیل در تخیل خلاق علمی [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 101-126]
 • اسحاق‌نیا، سیدرضا تطابق ظهور ملکی با حقیقت ملکوتی قرآن [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 149-164]
 • اسحاق‌نیا، سیدرضا نظریه محقق اصفهانی (کم‍پانی) درباره معاد جسمانی و ابهامات آن [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 98-122]
 • اسحاق‌نیا، سیدرضا پژوهشی در باب تفاوت عرفان، فلسفه و کلام [دوره 25، شماره 98، 1399، صفحه 137-163]
 • اسحاق‌نیا، سیدرضا تبیین و تحلیل دیدگاه معرفی ذات الهی و ممکنات به عنوان موضوع علم کلام و شبهه زدائی از آن [دوره 27، شماره 106، 1401، صفحه 35-64]
 • اسدیان شمس (نویسنده مسئول)، علی عوامل انگیزشی وحدت‌بخش برای رسیدن به یکپارچگی ایدئال در تمدن از دیدگاه علامه جعفری [دوره 24، شماره 95، 1398، صفحه 6-30]
 • اسعدی، علیرضا بررسی و تبیین نظریه حرکت در مجردات [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 53-81]
 • اسعدی، علیرضا نقد و بررسی انتساب تشبیه و تجسیم به هشام ‌بن ‌‌حکم [دوره 16، شماره 62، 1390، صفحه 169-191]
 • اسعدی، علیرضا نفس و معاد از دیدگاه سید مرتضی [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 170-180]
 • اسعدی، علیرضا ملاصدرا و مسئله مرگ [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 92-123]
 • اسعدی، علیرضا بررسی و تحلیل چیستی، امکان، شرایط و ضرورت فهم فلسفی قرآن [دوره 27، شماره 106، 1401، صفحه 139-164]
 • اسلامی، رضا ضرورت تبارشناسی مباحث لفظی علم اصول [دوره 11، شماره 42-41، 1385، صفحه 278-314]
 • اسلامی، رضا منظومه مباحث الفاظ علم اصول [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 105-142]
 • اسلامی، شهلا بازخوانی نمایشنامۀ پایان بازی اثر ساموئل بکت بر اساس اصول اگزیستانسیالیسم [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 173-200]
 • اسمارت ترجمه عبدالرسول کشفى، نینیان حقیقت دین ابعاد چندگانه معنا [دوره 8، شماره 32-31، 1382، صفحه 178-192]
 • اسمارت ترجمه مرتضی فتحی زاده، جی . جی . سی. قلمرو فلسفه [دوره 8، شماره 30-29، 1382، صفحه 124-140]
 • اسماعیلی، مرضیه رابطه لذت، فضیلت و سعادت در اندیشه سنکای رواقی و امام خمینی (ره) [دوره 24، شماره 96، 1398، صفحه 103-126]
 • اسمیت ترجمه مبین صالحى، تیموتى دابلیو. دین و معنویت در علم و کاربرد روان شناسى سلامت [دوره 9، شماره 36-35، 1383، صفحه 140-175]
 • اسمیت ترجمه مصطفی ملکیان، هیوستون اهمیت دینى پساتجددگرایى: یک جوابیه [دوره 4، شماره 16-15، 1377، صفحه 176-203]
 • اسمیت ترجمه مصطفى ملکیان، هیوستن معناى زندگى در ادیان جهان [دوره 8، شماره 32-31، 1382، صفحه 219-244]
 • اسمخانی (نویسنده مسئول)، محمدرضا معرفت و علایق انسانی؛ جُستاری دربارۀ نسبت دو مقوله [دوره 23، شماره 92، 1397، صفحه 127-151]
 • اشمیت ترجمه فرهاد مشتاق، جیمز مشکل تحدید عقل و آزادى در نهضت روشنگرى [دوره 6، شماره 22-21، 1378، صفحه 160-187]
 • اعتصامی، عبدالمجید معنای «ارجاء» در روایات اهل بیت(ع) [دوره 17، شماره 67، 1391، صفحه 67-91]
 • اعتصامی، عبدالهادی چگونگی مواجهه شیخ مفید با میراث حدیثی امامیه [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 83-105]
 • اعتمادی فرد، سیدمهدی مقایسه روش‌شناختی الگوهای الهیاتی اسلامی و جامعه‌شناسی مدرن (با تأکید بر تزاحمات و تعاملات رویکردهای کلاسیک) [دوره 20، شماره 80، 1394، صفحه 157-183]
 • اعوانی، شهین روش دکارت: ریاضی یا هندسی؟ [دوره 22، شماره 87، 1396، صفحه 128-156]
 • افروغ، عماد خرده‌فرهنگ‌ها و وفاق اجتماعى [دوره 2، شماره 8-7، 1375، صفحه 157-171]
 • اقوام کرباسی، اکبر مرجئۀ شیعه [دوره 17، شماره 67، 1391، صفحه 34-66]
 • اقوام کرباسی، اکبر مدرسۀ کلامی کوفه [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 38-65]
 • اقوام کرباسی، اکبر مواجهه متکلمان امامیه با فلسفه در سده هفتم [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 115-151]
 • اقوام کرباسی، اکبر نقش نظریه «معنا» در تبیین هشام بن حکم از ماهیتِ ارادۀ خدا [دوره 24، شماره 96، 1398، صفحه 6-27]
 • اقوام کرباسی، اکبر تحلیلی تاریخی از علم‌انگاری ارادۀ خداوند در کلام امامیه [دوره 27، شماره 105، 1401، صفحه 112-136]
 • اکبری، رضا تأثیر تلقی ابن‌ سینا از نفس بر تصویر او از جاودانگی [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 2-17]
 • اکبری، رضا توصیفات معیّن [دوره 10، شماره 40-39، 1384، صفحه 158-177]
 • اکبری، رضا نقد و بررسى نظام آموزش فلسفه در دانشگاه هاى کشور (ارائه راهى نو) [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 321-327]
 • اکبری، رضا صور جاودانگى [دوره 9، شماره 36-35، 1383، صفحه 313-327]
 • اکبری، رضا نگاه انتقادى معرفت‌شناسی اصلاح شده به الهیات طبیعى [دوره 8، شماره 30-29، 1382، صفحه 410-428]
 • اکبری، رضا گاتینگ و تجربه دینى [دوره 6، شماره 24-23، 1379، صفحه 262-285]
 • اکبریان، سیدمحمد بررسی تحلیلی مبانی و نتایج دیدگاه رابطۀ ضروری معرفت و عمل اخلاقی [دوره 16، شماره 62، 1390، صفحه 2-28]
 • اکبریان، سیدمحمد نقد و بررسی مسئله «رنج» در نظریه معنویت و عقلانیت [دوره 21، شماره 83، 1395، صفحه 77-97]
 • اکبریان، سید محمد نقد درونی تباین دین و معنویت در نظریه پیوند معنویت و عقلانیت [دوره 21، شماره 84، 1395، صفحه 59-81]
 • اکرمی، وحیده نگاهی به مبناگرایی سنتی در فلسفۀ غرب؛از یقین دکارت تا خطاناپذیری بونجور [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 82-101]
 • البدور ترجمه زهرا پورسینا، سلمان وحدت وجود آیت الله خمینى و ولایت فقیه به منزله خویشتن‏شناسى [دوره 6، شماره 22-21، 1378، صفحه 31-45]
 • الجابری ترجمه محمدمهدی خلجی، محمدعابد دانش فقه؛ بنیاد روش‏‌شناختى عقل عربى - اسلامى [دوره 3، شماره 12، 1376، صفحه 114-140]
 • السید ترجمه محمدمهدی خلجی، رضوان اسلام‏گرایان و جهانى شدن؛ جهان در آینه هویت [دوره 5، شماره 20-19، 1378، صفحه 142-164]
 • الله‌بداشتی، علی بررسی و نقد انتقادات شیخ مفید بر دیدگاه انسان‌شناختی شیخ صدوق [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 97-119]
 • الله دادی هزاوه، علی واکاوی نقش مبانی هستی‌شناختی دربرهان صدیقین علامه طباطبایی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 52-71]
 • اله بداشتی، علی بررسی انتقادی ضوابط تکفیر معیّن از منظر ابن‌تیمیه [دوره 24، شماره 95، 1398، صفحه 153-174]
 • اله بداشتی، علی نقش قاعده بسیط الحقیقه در اثبات توحید صفاتی [دوره 25، شماره 99، 1399، صفحه 149-173]
 • الویری، محسن اعتدال‌گرایی در گسترۀ تاریخ تمدن اسلامی؛ یک بررسی مقدماتی [دوره 19، شماره 75، 1393، صفحه 40-66]
 • الویری، محسن کارکرد تمدنی قرآن؛ یک بررسی مقدماتی در قلمرو تمدن پیشین اسلامی [دوره 20، شماره 80، 1394، صفحه 55-76]
 • امید، مسعود چیستی «فلسفه اخلاقی» (در باب امکان و مطلوبیت تأسیس شاخه‌ای نو در حوزه اخلاق‌پژوهی فلسفی) [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 4-25]
 • امید، مسعود طرح یک گفت‌وگوی فلسفی پرسش‌های مطهری و پاسخ‌های کانت [دوره 13، شماره 50-49، 1387، صفحه 127-175]
 • امید، مسعود درآمدى بر اخلاق‌شناسى حِکَمى و فلسفى [دوره 7، شماره 26-25، 1379، صفحه 398-440]
 • امید، مسعود کانت و الگوی معماری در فلسفه‌ورزی [دوره 22، شماره 87، 1396، صفحه 157-175]
 • امیدی، مهدی تعقّل و تدیّن در ساحت‌های تمدّن از منظر حکیم متألّه جوادی آملی [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 117-143]
 • امدادی ماسوله، محمد طبیعت‌گرایی و خودشکنی‌هایش [دوره 28، شماره 110، 1402، صفحه 142-175]
 • امیری، عسگری سلیمانی پیراستگی برهان صدیقین علامة طباطبایی [دوره 12، شماره 48-47، 1386، صفحه 254-272]
 • امیریان، مهدی دفاع از اراده‌گرایی در برابر دیدگاه‌های رقیب [دوره 18، شماره 72، 1392، صفحه 97-120]
 • امیرخانی، علی جریان‌شناسی اصحاب حدیث از ابتدای شکل‌گیری تا دوران اقتدار اشاعره [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 126-146]
 • امینی پور، محمدعبدالرحمن مرحبا ترجمه عبدالله ماهیت فلسفة عربی ـ اسلامی [دوره 13، شماره 52-51، 1387، صفحه 240-286]
 • انجم شعاع، زینب سهم دیوید هیوم در پیدایش روان‌شناسی‌گرایی در فلسفۀ غربی [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 115-146]
 • انجم شعاع، محمد رضا پژوهشی قرآنی-تفسیری در معرفی و تبیین تئوریِ توحید بنیان تقریب [دوره 27، شماره 105، 1401، صفحه 160-188]
 • انزلی، سیدعطا تجربة عرفانی و داروهاى روان‌نما [دوره 12، شماره 48-47، 1386، صفحه 77-130]
 • انصاری، محمدباقر بازخوانی نمایشنامۀ پایان بازی اثر ساموئل بکت بر اساس اصول اگزیستانسیالیسم [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 173-200]
 • انصاریان، زهیر بازشناسی عناصر فلسفه هنر بر پایه مبانی حکمت صدرایی [دوره 11، شماره 44-43، 1385، صفحه 220-246]

ب

پ

 • پایا، علی قضاوت چندان آسان نیست! [دوره 12، شماره 48-47، 1386، صفحه 314-316]
 • پارسا، علی رضا تبیین و بررسی تجلّی خداوند از نگاه آیین یاری (اهل حق) و عرفان اسلامی [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 111-147]
 • پازوکی، شهرام کلمه الهى: واسطه پیدایش موجودات در مسیحیت و اسلام [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 4-19]
 • پاشایی، ع. پَرَگِیا و ویگیانه: فراشناخت و عقل [دوره 7، شماره 26-25، 1379، صفحه 208-239]
 • پایک ترجمه شهباز محسنی، نلسون در باب شهودهاى عرفانى به‌عنوان سرچشمه‌هاى معرفت [دوره 7، شماره 28-27، 1380، صفحه 385-411]
 • پپین ترجمه اعظم پویا، ژان لوگوس* [دوره 4، شماره 16-15، 1377، صفحه 226-241]
 • پیترسون برگرفتۀ امیر زمانی، میکائیل عقلگرایی و ایمان دینی [دوره 1، شماره 4-3، 1374، صفحه 233-253]
 • پرنتکى ترجمه سید مهدى موسوى، آر.ایْ. بیمارى روانى: تاریخچه اولیه [دوره 9، شماره 34-33، 1383، صفحه 64-74]
 • پرهیزکار، غلامرضا وحدت یا دوگانگی نفس و روح از منظر اسلام [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 125-145]
 • پیروجعفری، مرتضی بررسی راهبرد «معرفت‌شناسی اختلاف باور دینی» در الهیات تطبیقی [دوره 27، شماره 106، 1401، صفحه 165-195]
 • پروین، حنانه امکان زندگی معنادار در کلان‌شهرهای جدید با تأکید بر معماری مدرن [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 186-218]
 • پیش‌آهنگ، محسن نقادی نظریه فخر رازی درباره رنج‌بودن لذات حسی [دوره 22، شماره 88، 1396، صفحه 110-128]
 • پیغامی (نویسنده مسئول)، عادل تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 35-64]
 • پیکانی، جلال طرحی برای خروج از بن‌بست برآمده از مناقشۀ درون‌گرایی و برون‌گرایی [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 98-121]
 • پیکانی، جلال طبیعی‌گرایی در فلسفه اخلاق معاصر؛با تمرکز بر مصادیق کاربرد علوم تجربی در قلمرو فلسفه اخلاق [دوره 19، شماره 76، 1393، صفحه 56-76]
 • پیکانی، جلال شکاکیت هیوم؛ در راستای شک دکارت یا در تقابل با آن؟ [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 116-142]
 • پیکانی، جلال تحلیلی انگیزه‌شناختی از شکاکیت هیوم و تأثیر آن بر شهرت هیوم به الحاد: کوششی برای رفع اتهام شکاکیت از هیوم [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 123-150]
 • پیکانی، جلال سهم دیوید هیوم در پیدایش روان‌شناسی‌گرایی در فلسفۀ غربی [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 115-146]
 • پینکافس ترجمه سیدحمیدرضا حسنی - مهدی علی پور، ادموند فضایل [دوره 5، شماره 20-19، 1378، صفحه 405-416]
 • پهلوانی، هاجر بررسى مقابله‌هاى دینى در افراد معتاد و غیر معتاد [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 349-357]
 • پهلوانی، هاجر بررسى نقش زیارت دینى در سلامت روانى افراد [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 358-368]
 • پوراسماعیل، یاسر صورت‌بندی نظریۀ ابن ‌سینا دربارۀ کیفیات محسوس [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 64-82]
 • پوراسماعیل، یاسر استدلال‌هایی به سود و زیان بازنمودگرایی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 2-22]
 • پوراسماعیل، یاسر بررسی استدلال شفافیت به ‌‌‌نفع بازنمودگرایی [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 87-109]
 • پوراسماعیل، یاسر زوایاى گوناگون مسئله اذهان دیگر [دوره 10، شماره 40-39، 1384، صفحه 348-384]
 • پوراسماعیل، یاسر واقعیت‌ها و مسائل پیش روی نظریه‌های ادراک حسی [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 62-94]
 • پور اسماعیل، یاسر نظریات محتوا؛معناشناسی غائی و معناشناسی عصبی [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 86-127]
 • پوررستمی، حامد بررسی تطبیقی هستی‌شناسی‌معنا در دیدگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی [دوره 25، شماره 99، 1399، صفحه 97-126]
 • پورروستایی، جواد نقد ایده جانمایی «توحید عملی» در مباحث دانشِ «کلام» [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 34-59]
 • پورسینا، زهرا تأثیر گناه بر معرفت در اعترافات آگوستین قدّیس [دوره 8، شماره 30-29، 1382، صفحه 429-451]
 • پویمن ترجمه ایرج احمدی، لوئیس . پی معرفت‌شناسى و باور دینى [دوره 7، شماره 28-27، 1380، صفحه 206-223]

ت

ج

 • جاهد، محسن اعتبار شهودهای اخلاقی؛ نقد و بررسی دیدگاه پیتر سینگر [دوره 20، شماره 79، 1394، صفحه 4-31]
 • جاهد، محسن فضیلت و مسئله خطای بنیادین اسناد [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 33-54]
 • جاهد، محسن بررسی نقش جبرئیل در نزول لفظی وحی از منظر عرفان اسلامی [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 31-54]
 • جباری، امیر نقد نظریۀ سوسیالیستی اقتصاد اشتراکی از منظر اخلاقی؛ بر مبنای تفکرات فردریش هایک و آین رند [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 127-155]
 • جباری، پیمان باور امن؛ بررسی روایت سوسا از شرط امنیت باور [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 94-119]
 • جعفری، محمد بررسی مقایسه‌ای زمینه‌های گرایش به جسم‌انگاری معاد در اسلام و مسیحیت [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 115-149]
 • جعفری، محمد بررسی مقایسه‌ای زندگی پس از مرگ از نگاه سیدمرتضی و جان‌هیک [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 65-96]
 • جعفریان، محمدهانی گستره و محدودۀ شهود عقلی در اخلاق مشرقی ابن‎سینا [دوره 18، شماره 71، 1392، صفحه 51-64]
 • جعفریان، محمدهانی معنا و ماهیت عمل بر اساس حد وسط اخلاقی نزد ابن سینا [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 78-91]
 • جعفری ربانی، مجید بررسی نظریۀ تطور مفهوم عقل در اندیشه امامیه نخستین [دوره 17، شماره 67، 1391، صفحه 106-121]
 • جلالی، سید لطف الله بررسی جاودانگی انسان از دیدگاه ابومنصور ماتریدی [دوره 25، شماره 98، 1399، صفحه 55-81]
 • جلالى طهرانى ترجمه علیرضا شیخ شعاعی، سیدمحمدمحسن توحید درمانى [دوره 9، شماره 36-35، 1383، صفحه 17-46]
 • جمادی، سیاوش آزادی به‎مثابۀ سرچشمه ابداع در هنر [دوره 18، شماره 71، 1392، صفحه 65-87]
 • جمالی، مصطفی مهندسی تمدن اسلامی از منظر سید منیرالدین حسینی الهاشمی [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 174-197]
 • جیمز ترجمه مالک حسینی، ویلیام تجربه دینى، اصل و منشأ دین [دوره 6، شماره 24-23، 1379، صفحه 25-43]
 • جناتی، محمدمهدی حکم ارتداد از نگاه مبانى اجتهادى [دوره 7، شماره 26-25، 1379، صفحه 355-363]
 • جنگ، عباس اعتباریات اجتماعی و ضرورت عدالت [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 4-34]
 • جهان بین، فردین این جا قضاوت دشوار نیست! امتحان کنید [دوره 10، شماره 40-39، 1384، صفحه 323-347]
 • جهانشاهی جواران، ناصر شخص کامل از دیدگاه فخر رازی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 89-113]
 • جوادی، محسن چیستی لذت از منظر ابن‌سینا و فخر رازی [دوره 17، شماره 68، 1391، صفحه 37-61]
 • جوادی، محسن نگاهى به «شرح چهل حدیث‏» امام خمینى(ره) [دوره 6، شماره 22-21، 1378، صفحه 70-83]
 • جوادی، محسن سرشت اخلاقى دین [دوره 2، شماره 6، 1375، صفحه 230-249]
 • جوادی، محسن آیات الهی فراخوانی به تعقل یا ایمان [دوره 1، شماره 4-3، 1374، صفحه 133-149]
 • جوادی، محسن ارزیابی رویکرد فایده‌گرایی کلاسیک به مسئولیت‌اخلاقی در قبال دیگری [دوره 24، شماره 96، 1398، صفحه 127-152]
 • جوادپور، غلامحسین بازشناسی سرشت فضایل با تأکید بر دیدگاه لیندا زگزبسکی [دوره 19، شماره 76، 1393، صفحه 4-32]
 • جوادپور، غلامحسین سنجش غیراخلاقی پنداشتن اعتقاد به حیات پس از مرگ [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 37-63]
 • جوگندی، مینا تحلیل و نقد قانون بازتاب عرفان حلقه بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی& [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 177-203]

چ

ح

 • حاجیان، مهدی پنج تمثیل در تبیین اصالت وجود [دوره 13، شماره 52-51، 1387، صفحه 287-300]
 • حاجیان، مهدی مبانی قاعدۀ الوحده و پایه های نظری آن [دوره 11، شماره 42-41، 1385، صفحه 262-277]
 • حاجی بابایی، حمیدرضا تجربۀ دینی از دیدگاه محمد مجتهدشبستری در بوتۀ نقد [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 97-126]
 • حامد ابوزید ترجمه محمدتقی کرمی، نصر تاریخ‌مندى؛ مفهوم پوشیده و مبهم [دوره 3، شماره 12، 1376، صفحه 328-327]
 • حامد ابوزید ترجمه محمدتقی کرمی، نصر «مفهوم وحى‏» [دوره 3، شماره 12، 1376، صفحه 376-433]
 • حائری، سیدحسین دورهٔ شکل‌گیری تشیع دوازده امامی؛ واکاوی نقد‌ها و ابهام‌ها [دوره 17، شماره 67، 1391، صفحه 141-172]
 • حبیبی تبار، حسین واکاوی نقش مبانی هستی‌شناختی دربرهان صدیقین علامه طباطبایی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 52-71]
 • حجت، مینو تصوف: حجاب و لباب (1) [دوره 4، شماره 16-15، 1377، صفحه 143-161]
 • حیدری پور، عباس همزادی دین و تمدن؛ بن‌مایه انگاره‌های تمدنی سیدحسین نصر [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 144-173]
 • حریری، مهدی تحلیل انتقادی «معقولات ثانیۀ فلسفی» در اندیشۀ قاضی‌سعید قمی [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 86-114]
 • حسینی، داوود تحلیل مفهوم معرفت از نظر ابن‎سینا بر اساس معرفت‎شناسی معاصر [دوره 18، شماره 71، 1392، صفحه 2-21]
 • حسینی، سیداحمد نقش زمان و مکان در حلّ تعارض اخبار [دوره 2، شماره 5، 1374، صفحه 206-221]
 • حسینی، سید محمد رضا نقدی بر گزینش متون صوفیه در کتب درسی ادبیات فارسی و تاثیر ضمنی آن در ایجاد باورهای فرقه‌‌ای [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 172-199]
 • حسینی، سیدمصطفی سرل و مسئله‌ آگاهی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 72-93]
 • حسینی، سیده هانیه شطحیات صوفیه در سنجۀ آیات و روایات (مطالعۀ موردی: شطحیات ابوالحسین مزین و ابوالقاسم نصر‌آبادی) [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 150-176]
 • حسینی امین، حسین رابطه نفس و بدن از منظر دکارت و مرلوپونتی [دوره 23، شماره 91، 1397، صفحه 108-131]
 • حسین‌پور، رسول تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه‌داری [دوره 21، شماره 83، 1395، صفحه 30-57]
 • حسین‌پور، سید‌محمد‌مهدی ارزیابی و نقد نوآوری‌های شاه ولی‌الله دهلوی در حوزه خلافت و امامت‌شناسی [دوره 23، شماره 91، 1397، صفحه 56-82]
 • حسین پور تنکابنی، رسول خلق معنا یا کشف معنا؟ مطالعه، ارزیابی و هم‌افزاییِ دیدگاه‌های اروین یالوم و ویکتور فرانکل پیرامون معناداری زندگی در بستر فلسفه‌درمانی [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 156-185]
 • حسین پور تنکابنی، رسول تبیین معناشناختی و هستی‌شناختی تنهایی وجودی و ارائۀ رهیافت‌های آن از دیدگاه اروین د. یالوم و ملاصدرا [دوره 27، شماره 107، 1401، صفحه 7-31]
 • حسینی خضرآباد، سیدعلی کلام امامیه پس از دوران حضور؛ نخستین واگرایی‌ها [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-28]
 • حسینی زاده خضرآباد، سیدعلی آراء متکلمان نوبختی در میانه مدرسۀ کوفه و بغداد [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 2-27]
 • حسینی زاده خضرآباد، سیدعلی مقایسه اندیشه‌های کلامی نوبختیان و سید مرتضی [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 147-164]
 • حسینی‌زاده خضرآباد، سید علی نوبختیان در رویارویی با متکلمان معتزلی و امامی [دوره 17، شماره 67، 1391، صفحه 4-33]
 • حسینی سورکی، جیمز ریچلز ترجمه سیدمحمد اوتانازیای فعّال و منفعل [دوره 13، شماره 50-49، 1387، صفحه 254-265]
 • حسینی سورکی، سید محمد معنا و ماهیت سود در نظر سودگرایان [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 301-320]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه [دوره 24، شماره 94، 1398، صفحه 144-167]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه‌داری [دوره 21، شماره 83، 1395، صفحه 30-57]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی خلق معنا یا کشف معنا؟ مطالعه، ارزیابی و هم‌افزاییِ دیدگاه‌های اروین یالوم و ویکتور فرانکل پیرامون معناداری زندگی در بستر فلسفه‌درمانی [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 156-185]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی تبیین معناشناختی و هستی‌شناختی تنهایی وجودی و ارائۀ رهیافت‌های آن از دیدگاه اروین د. یالوم و ملاصدرا [دوره 27، شماره 107، 1401، صفحه 7-31]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی تعریف علم حضوری در تفاسیر المیزان، الصافی و فلسفه ملاصدرا [دوره 28، شماره 110، 1402، صفحه 115-141]
 • حسومی، ولی الله تحلیل زبان ادبی قرآن با تکیه بر نقد نظریه جدایی زبان ادبی از زبان عادی [دوره 18، شماره 72، 1392، صفحه 2-32]
 • حسومی، ولی الله گونه‌شناسی تأویل و تبیین روایات در کتاب امالی سید مرتضی [دوره 17، شماره 68، 1391، صفحه 117-138]
 • حقانی فضل، محمد زمینه‌‌ها و عوامل تردید در خطاناپذیری کتاب مقدس [دوره 14، شماره 56، 1388، صفحه 87-110]
 • حقانی فضل، محمد الهام واژه‌ها: بررسی نظریه‌های لفظ‌محور در باب الهام کتاب مقدس [دوره 14، شماره 55، 1388، صفحه 86-110]
 • حقانی فضل، مصطفی جابر جُعفی؛ غالی یا متهم به غلو [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 131-151]
 • حق پناه، رضا پژوهشی قرآنی-تفسیری در معرفی و تبیین تئوریِ توحید بنیان تقریب [دوره 27، شماره 105، 1401، صفحه 160-188]
 • حقگو، محمد میثم بازپژوهی معیارها و فواید تقسیم توحید به نظری و عملی،با تأکید بر کلام امامیه [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 56-90]
 • حکیمی، محمدرضا الحیاة؛ دین و زندگی [دوره 2، شماره 6، 1375، صفحه 75-116]
 • حکیمی، محمدرضا احکام دین و اهداف دین [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 107-122]
 • حمیدیه، بهزاد سکولاریزاسیون معنویت؛ تهدیدی فرهنگی [دوره 21، شماره 83، 1395، صفحه 4-29]
 • حمزه ای، زهرا بررسی انتقادی دیدگاه شحرور دربارۀ گسترۀ عصمت پیامبران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 155-184]
 • حنفی ترجمه محمدمهدی خلجی، حسن تاریخ‌مندى دانش کلام [دوره 3، شماره 9، 1375، صفحه 37-57]

خ

 • خادمی، مهدی سهم دیوید هیوم در پیدایش روان‌شناسی‌گرایی در فلسفۀ غربی [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 115-146]
 • خاکی صدیق، سجاد بررسی برهان اجماع عام برای اثبات وجود خدا بر اساس تقریر لیندا زاگزبسکی [دوره 28، شماره 110، 1402، صفحه 83-114]
 • خدایاری، علی نقی نظریه‌های نفس‌شناسی متکلمان امامی سده‌های میانی و کارکرد آنها در تبیین آموزۀ معاد [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 69-108]
 • خدایاری، علی نقی مواجهه متکلمان امامیه با فلسفه در سده هفتم [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 115-151]
 • خدادادی، مریم مبانی پدیدارشناسی اخلاق [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 153-176]
 • خراسانی، علی تطابق ظهور ملکی با حقیقت ملکوتی قرآن [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 149-164]
 • خراسانی، علی ایمان صحابه در قرآن؛ بررسی و نقد نظریۀ عدالت صحابه [دوره 25، شماره 100، 1399، صفحه 154-179]
 • خسروپناه، عبدالحسین ارزیابی و نقد نوآوری‌های شاه ولی‌الله دهلوی در حوزه خلافت و امامت‌شناسی [دوره 23، شماره 91، 1397، صفحه 56-82]
 • خلجی، محمدمهدی مکالمه دو فرهنگ در گفت‌وگوى متفکرى از مشرق عربى و متفکرى از مغرب غربى [دوره 3، شماره 9، 1375، صفحه 222-247]
 • خلجی، مهدی اعتبار خرد و نسبت آن با دین [دوره 1، شماره 4-3، 1374، صفحه 272-283]
 • خوانساری، محمدامین ارزیابی رویکرد فایده‌گرایی کلاسیک به مسئولیت‌اخلاقی در قبال دیگری [دوره 24، شماره 96، 1398، صفحه 127-152]
 • خوشنویس، یاسر نوخاسته‌گرایی وجودشناختی و آموزه‌های زندگی پس از مرگ [دوره 16، شماره 63، 1390، صفحه 181-226]
 • خوشنویس، یاسر نسخۀ علّی نوخاسته‌گرایی در مورد ویژگی آگاهی کیفی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 23-54]
 • خوشنویس، یاسر انواع ویژگی‌‌‌های ذهنی و تمایز ذهنی ـ فیزیکی [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 5-22]

د

 • دادفر، محبوبه معرفى یک مدل مداخله شناختى ـ رفتارى دینى در درمان اختلال وسواسى ـ جبرى [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 338-348]
 • دادفر، محبوبه بررسى نقش دین در بهداشت روانى و فرآیندهاى روان درمانى [دوره 9، شماره 36-35، 1383، صفحه 84-121]
 • دادگر، یدالله افراط و تفریط در جامعه مدنى؛ مطالعه موردى ایران [دوره 5، شماره 20-19، 1378، صفحه 320-349]
 • دالوس ترجمه محمدرضا سالارى فر، رودى رویکرد روان شناختى به مسئله پریشانى و سلامت روانى [دوره 9، شماره 34-33، 1383، صفحه 94-108]
 • دانش، جواد اخلاق دینی: خودسرانه یا ضابطه‌مند [دوره 17، شماره 68، 1391، صفحه 62-74]
 • دانش، جواد بررسی استدلال مستقیم بر نفی مسئولیت اخلاقی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 57-74]
 • دانش، جواد بررسی استدلال شبه‌مستقیم مهار و پاسخ مک‌کنا به آن [دوره 28، شماره 109، 1402، صفحه 7-29]
 • دانشور، یوسف اثبات جاودانگی نفس در نظر افلاطون و تأثیر آن در برهان بساطت نفس سینوی در اثبات جاودانگی نفس (یک بررسی تاریخی) [دوره 25، شماره 99، 1399، صفحه 54-74]
 • دانشور نیلو، یوسف بررسی الهیات علمی از دیدگاه آلیستر مک‌ گراث [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 84-114]
 • دیرباز، عسگر نقش حرکت جوهری در تکامل انسان [دوره 20، شماره 79، 1394، صفحه 156-175]
 • دلیا ترجمه مهدی شیری، زینب روان شناسى و دین:ضرورت رویکردى جدید [دوره 9، شماره 36-35، 1383، صفحه 47-66]
 • دلاوری، ابوالفضل زمینه‌هاى اجتماعى ناپایدارى احزاب سیاسى در ایران (از مشروطیت تا انقلاب اسلامى) [دوره 2، شماره 8-7، 1375، صفحه 214-249]
 • دل زنده نژاد، امیر خوانشی انتقادی از ماهیت امر اخلاقی در تفکر نیشیدا کیتارو (مکتب کیوتو) [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 88-110]
 • دهقان، رحیم اخلاق‌‌محوری یا باورمحوری؟ تحلیلی انتقادی از حکمت جهاد ابتدایی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 33-55]
 • دهقان، رحیم نظریه تجسم عمل و کاربردهای کلامیِ آن در حوزه معاد [دوره 25، شماره 100، 1399، صفحه 104-127]
 • دیوانی، امیر خلق عقلی و سعادت جاوید؛ دیدگاه ابن سینا دربارۀ نقش خرد در مقام عمل بر سعادت اخروی [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 42-63]
 • دیوانی، امیر خلود نفس بدون بدن [دوره 12، شماره 46-45، 1386، صفحه 59-76]
 • دیوانی، امیر تبیین همسویی دیانت و عقلانیت [دوره 22، شماره 87، 1396، صفحه 84-107]
 • دیوانی، امیر احتجاج اخلاقی بر ضرورت زندگی پس از مرگ [دوره 25، شماره 98، 1399، صفحه 6-27]
 • دورانت ترجمه مرتضی قرایی، مایکل معناى «خدا» [دوره 6، شماره 22-21، 1378، صفحه 352-373]
 • دولتشاهی، بهروز بررسى مقابله‌هاى دینى در افراد معتاد و غیر معتاد [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 349-357]
 • دولتشاهی، بهروز بررسى نقش زیارت دینى در سلامت روانى افراد [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 358-368]

ذ

 • ذاکری، سمیه توضیح نسبت مرگ ارادی، معرفت و اخلاق در اندیشۀ صدرا [دوره 27، شماره 107، 1401، صفحه 99-120]
 • ذاکری، مهدی سرل و مسئله‌ آگاهی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 72-93]
 • ذاکری، مهدی نظریۀ عمل ابن سینا [دوره 16، شماره 64، 1390، صفحه 27-44]
 • ذاکری، مهدی ادلۀ قرآنی فخر رازی بر تمایز نفس از بدن و تجرّد آن [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 186-211]
 • ذاکری، مهدی علیت ذهنی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 55-88]
 • ذاکری، مهدی بررسی سازگاری نظریۀ تجرد نفس با آموزه‌های قرآنی مربوط به زندگی اخروی [دوره 25، شماره 99، 1399، صفحه 30-53]
 • ذاکری، مهدی چگونگی غلبه هنر بر متافیزیک غرب در تفکر هایدگر [دوره 25، شماره 100، 1399، صفحه 6-26]

ر

 • راس ترجمه ف. جهان بین، جی.جی فلسفه تحلیلى، یک سبک فلسفى [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 207-226]
 • راستین، امیر واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه [دوره 24، شماره 94، 1398، صفحه 144-167]
 • راسخی، فروزان زندگى‌نامه فریتیوف شوان* [دوره 4، شماره 16-15، 1377، صفحه 114-119]
 • رامین، فرح رابطه نفس و بدن از منظر دکارت و مرلوپونتی [دوره 23، شماره 91، 1397، صفحه 108-131]
 • رامین، فرح بررسی و نقد براهین‌ وجودی از منظر گراهام اُپی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 91-116]
 • رامین، فرح برهان وجودی آنسلم(بر اساس تقریر گراهام اُپی) و مقایسه آن با برهان صدیقین ابن‌سینا [دوره 25، شماره 98، 1399، صفحه 106-136]
 • رامین، فرح نقدی بر نقد دیدگاه ویلیام رو در باب تئودیسه جان هیک [دوره 28، شماره 109، 1402، صفحه 128-155]
 • رحیمی، جعفر اندیشه‌ عالمان بغداد (مکتب بغداد) در مسئله ولایت تکوینی [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 95-115]
 • رحمانی، محمد منطقة الفراغ [دوره 2، شماره 5، 1374، صفحه 248-275]
 • رحیمیان، سعید اسم الاهى در عرفان اسلامى [دوره 12، شماره 46-45، 1386، صفحه 42-58]
 • رحیمیان، سعید شیوه اکتشاف ملاک [دوره 2، شماره 5، 1374، صفحه 182-205]
 • رحمتی، سجاد اعتبار شهودهای اخلاقی؛ نقد و بررسی دیدگاه پیتر سینگر [دوره 20، شماره 79، 1394، صفحه 4-31]
 • رزاقی، سهراب مؤلفه‌هاى فرهنگ سیاسى ما [دوره 2، شماره 8-7، 1375، صفحه 200-213]
 • رسالت، بهنام متافیزیک در ویتگنشتاین:انکار یا ضرورت [دوره 28، شماره 109، 1402، صفحه 59-95]
 • رستمی، حسین بررسی و نقد قیاس غایب بر شاهد در اثبات نظریۀ زیادت صفات بر ذات الهی [دوره 24، شماره 96، 1398، صفحه 28-50]
 • رستمی، یداله بررسی و نقد دیدگاه دیویدگریفین درباره قدرت خداوند [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 117-140]
 • رستمی، یداله خوانشی انتقادی از ماهیت امر اخلاقی در تفکر نیشیدا کیتارو (مکتب کیوتو) [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 88-110]
 • رستمی، منصور تبیین و بررسی تجلّی خداوند از نگاه آیین یاری (اهل حق) و عرفان اسلامی [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 111-147]
 • رسولی شربیانی، رضا تبیین و بررسی تجلّی خداوند از نگاه آیین یاری (اهل حق) و عرفان اسلامی [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 111-147]
 • رضایی، مجید تاملى در حدیث و درک تاریخى عقاید [دوره 3، شماره 9، 1375، صفحه 248-268]
 • رضایی، محمدجعفر علم امام در اندیشه علمای معاصر حوزه اصفهان [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 127-152]
 • رضایی، محمدجعفر نظریه «امامت باطنی در تشیع نخستین» در بوته نقد [دوره 17، شماره 67، 1391، صفحه 173-198]
 • رضایی، محمد جعفر امتداد جریان فکری هشام بن حکم تا شکل‌گیری مدرسه کلامی بغداد [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 91-110]
 • رضازاده، محمد حضور همه‌جایى و همیشگى خداوند [دوره 8، شماره 32-31، 1382، صفحه 332-351]
 • رضائی، مرتضی تحولات سده اخیر حوزه علمیه قم در باب فلسفه اولی [دوره 27، شماره 106، 1401، صفحه 104-138]
 • رضوی، رسول بتریه و اندیشه تقصیر [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 143-166]
 • رضوی، رسول احمد غزالی و شکل‌‌گیری شیطان‌‌پرستی در میان یزیدیان جزیره [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 148-171]
 • رعایت‌جهرمی (نویسنده مسئول)، محمد پیش‌داشت کمال‌یافتگی؛ شرط ضروری فهم و کژفهمی نزد گادامر [دوره 23، شماره 92، 1397، صفحه 79-103]
 • رعنایی، مهدی نوزیک، معرفت و شرط حساسیت [دوره 18، شماره 72، 1392، صفحه 77-96]
 • رمضانی، اصغر بررسی و نقد نظریه حکیم سبزواری در تبیین «أمر بین أمرین» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 20-42]
 • رمضانی، اصغر بررسی و نقد انتقادات شیخ مفید بر دیدگاه انسان‌شناختی شیخ صدوق [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 97-119]
 • رمضانی، حسن بررسی و نقد نسبت‌های محمد‌رضا حکیمی به فیلسوفان [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 118-148]
 • رمضانی فرانی، عباس معرفى یک مدل مداخله شناختى ـ رفتارى دینى در درمان اختلال وسواسى ـ جبرى [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 338-348]
 • رهبر، حسن نقد روش‌شناختی جایگاه دین در مقام داوری در روش‌شناسی فلسفه ملاصدرا [دوره 21، شماره 83، 1395، صفحه 124-144]
 • رهدار، احمد تأمل در امکان، مفهوم و ماهیت تمدن اسلامی در عصر غیبت [دوره 19، شماره 75، 1393، صفحه 67-96]
 • رو ترجمه اسماعیل سلیمانی فرکی، ویلیام تجربه دینى و عرفانى [دوره 6، شماره 24-23، 1379، صفحه 286-319]
 • رودگر، محمدجواد عرفان مدرن؛ چالشی نو در برابر عرفان اسلامی (بازخوانی عرفان مدرن و نقد سویه انسان‌شناختی آن) [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 51-78]
 • رودگر، نرگس تأثیر متقابل ملکات نفسانی و معرفت از منظر نصیرالدین طوسی [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 78-103]
 • روستا آزاد، سعید جایگاه عقل در تفسیر المیزان [دوره 16، شماره 62، 1390، صفحه 141-168]
 • روشن بین، ایمان بررسی روایاتِ نفی صفات از ذات الهی و دلالت‌های آن [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 147-169]
 • رئوفت، رحیم مبانى اقتدار و زندگى سیاسى [دوره 6، شماره 22-21، 1378، صفحه 277-306]
 • رئوفت، رحیم راه‌نیافتن باورها و ارزش‌ها به حوزه کنش‌ها و هنجارها [دوره 2، شماره 6، 1375، صفحه 346-362]

ز

 • زیباکلام، سعید تمهیدى بر جنبش اعتقادى ـ فرهنگى ایران معاصر [دوره 6، شماره 24-23، 1379، صفحه 570-575]
 • زیباکلام، سعید معقولیت و نسبى‏گرایى - تعین ناقص نظریه‏ها توسط داده‏هاى تجربى [دوره 6، شماره 22-21، 1378، صفحه 232-267]
 • زیباکلام، سعید فلسفه، جامعه‌شناسى و تاریخ علم؛ از تبعیت و تقلید تا تلائم و تعامل [دوره 4، شماره 16-15، 1377، صفحه 362-391]
 • زمانی، محمود نقش زمان و مکان از دیدگاه شهید صدر [دوره 2، شماره 5، 1374، صفحه 222-247]
 • زندی، محسن بازخوانی نظریۀ ماکس وبر در همبستگی معنادار و مثبت سرمایه‌داری و پروتستانتیسم [دوره 14، شماره 56، 1388، صفحه 111-155]

ژ

س

ش

ص

 • صادقی، رضا نسبت قیاس‌ناپذیری با نسبی‌گرایی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 34-52]
 • صادقی، مسعود مبانی و ادله فناناپذیری نفس در اندیشه‌ ملاصدرا [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 43-63]
 • صادقی، هادی و اینک زیستن با خدا [دوره 8، شماره 32-31، 1382، صفحه 63-76]
 • صادقی، هادی دین و تجربه [دوره 6، شماره 24-23، 1379، صفحه 222-246]
 • صادقی، هادی بایسته‌‏هاى آموزشى در حوزه کلامى [دوره 3، شماره 9، 1375، صفحه 147-155]
 • صادقی، هادی آب را از سرچشمه مبندید [دوره 2، شماره 6، 1375، صفحه 168-185]
 • صادقی، هادی ارزیابی رویکرد فایده‌گرایی کلاسیک به مسئولیت‌اخلاقی در قبال دیگری [دوره 24، شماره 96، 1398، صفحه 127-152]
 • صادقی رشتی، مرضیه فخر رازی و میراث سینوی در مسئله کلام الهی [دوره 22، شماره 87، 1396، صفحه 108-127]
 • صالحی، جواد فضیلت و مسئله خطای بنیادین اسناد [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 33-54]
 • صالحی، علیرضا ماهیت انسان معاصر و نیازهاى او از دیدگاه سیدحسین نصر [دوره 14، شماره 55، 1388، صفحه 111-142]
 • صحاف کاشانی، محمد بررسی دیدگاه قرآن و عهد جدید در باره الوهیت مسیح (علیه السّلام) [دوره 28، شماره 110، 1402، صفحه 26-53]
 • صیدی، امین اراده آزاد و دشواره جبر در نظریه سلطنت [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 60-87]
 • صیدی، محمود نقادی نظریه فخر رازی درباره رنج‌بودن لذات حسی [دوره 22، شماره 88، 1396، صفحه 110-128]
 • صدارت، فریبا ارزیابی روش تئودور خوری در تفسیر قرآن کریم [دوره 28، شماره 110، 1402، صفحه 54-82]
 • صدر ترجمه سیدحسن اسلامی، سیدمحمدباقر حجیّت‏ سیره [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 195-212]
 • صدر ترجمه محمدعلی عبداللهی، شهیدسیدمحمدباقر درآمدى بر مباحث تحلیلى الفاظ علم اصول [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 143-152]
 • صفایی، محمد حسین نقدی بر سازوکار واقع‌گرایی متافیزیکی در اصول فقه امامی [دوره 27، شماره 105، 1401، صفحه 31-60]
 • صفری، شبنم معناشناسی «خوب» از نظر ناول اسمیت [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 31-61]
 • صفری آبکسری، مهرداد نقادی اخلاق باور کلیفورد بر محور اصل عدالت اخلاقی [دوره 23، شماره 92، 1397، صفحه 55-78]
 • صفری فروشانی، نعمت الله مفهوم‌شناسی اصطلاح امامیه [دوره 21، شماره 84، 1395، صفحه 106-123]

ض

 • ضیاء‌علی نسب‌پور، مسعود تصورپذیری و توجیه باور وجهی؛ دفاع از مدل یبلو [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 151-175]
 • ضیائی فر، سعید شئون معصوم و تأثیر آن بر شناخت تعالیم دین [دوره 16، شماره 62، 1390، صفحه 61-74]
 • ضیائی فر، سعید فلسفة علم فقه (تعریف، ساختار و اولویت‌های پژوهش) [دوره 12، شماره 48-47، 1386، صفحه 273-286]
 • ضیائی فر، سعید تأثیر دیدگاه های کلامی بر اصول فقه [دوره 11، شماره 42-41، 1385، صفحه 315-346]
 • ضیائی فر، سعید جایگاه عقل در اجتهاد [دوره 8، شماره 32-31، 1382، صفحه 427-442]
 • ضمیری، علیرضا حل تعارض‌های اخلاقی در تجربه پدیدارشناسانه ماندلباوم [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 29-56]

ط

ظ

 • ظهیری، عباس اعتبار مآخذ فقهى و نقد نظریه انسداد [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 61-86]

ع

 • عابدی، احمد مصلحت در فقه [دوره 3، شماره 12، 1376، صفحه 166-177]
 • عابدی، احمد بررسی انتقادی ضوابط تکفیر معیّن از منظر ابن‌تیمیه [دوره 24، شماره 95، 1398، صفحه 153-174]
 • عابدی جیغه، مصطفی بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای مفهوم جوهر در فلسفه ارسطو و ملاصدرا [دوره 25، شماره 98، 1399، صفحه 164-181]
 • عابدی جیغه، مصطفی رابطۀ فلسفه، کاتارسیس و مرگ در اندیشه افلاطون [دوره 25، شماره 100، 1399، صفحه 55-76]
 • عابدی شاهرودی، علی حرکت تألیفی جوهر و نقد نظریة نسبیت انیشتین [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 128-133]
 • عارفی، معصومه زمان موهوم در آیینه قرآن و حدیث [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 144-171]
 • عالمی، سید علیرضا مفهوم‌شناسی اصطلاح امامیه [دوره 21، شماره 84، 1395، صفحه 106-123]
 • عبادی، احمد «واقع گرایی خلاق» و نقش آن در علم [دوره 25، شماره 100، 1399، صفحه 27-54]
 • عبادی، احمد طبیعت‌گرایی و خودشکنی‌هایش [دوره 28، شماره 110، 1402، صفحه 142-175]
 • عبادی(نویسنده مسئول)، احمد نقش هستی‌شناسی شهودی، ساخت‌مندی و تمثیل در تخیل خلاق علمی [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 101-126]
 • عباس زاده، مهدی مبناگرایی در معرفت‌‌شناسی ملاصدرا [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 7-31]
 • عبداللهی، محمدعلی طبقه بندى افعال زبانى در فلسفه تحلیلى و علم اصول [دوره 10، شماره 40-39، 1384، صفحه 207-231]
 • عبداللهی، محمدعلی روش اثبات مدعیات زبانى در فلسفه تحلیلى و علم اصول [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 153-182]
 • عبدالله نژاد، محمدرضا متافیزیک در ویتگنشتاین:انکار یا ضرورت [دوره 28، شماره 109، 1402، صفحه 59-95]
 • عبدخدایی، مجتبی دولت مدرن، دولت تمدنی [دوره 19، شماره 75، 1393، صفحه 97-122]
 • عبدل آبادی، علی اکبر سهم دیوید هیوم در پیدایش روان‌شناسی‌گرایی در فلسفۀ غربی [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 115-146]
 • عبدل‌آبادی، علی‌اکبر نظریۀ اخلاق‌شناختی ارسطو؛ سنتزی از آموزه‌های افلاطون و پروتاگوراس [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 124-147]
 • عبودیت، عبدالرسول مشکلات رابطۀ نفس و بدن: مقایسه ابن‌سینا و ملاصدرا [دوره 16، شماره 63، 1390، صفحه 2-31]
 • عروی ترجمه محمدمهدی خلجی، عبدالله روح تمدن اسلامى و دانش کلام جدید [دوره 3، شماره 9، 1375، صفحه 140-146]
 • عزیزی علویجه، مصطفی گونه‌شناسی تمثیلات در ‌باب پیوند نفس و بدن [دوره 27، شماره 107، 1401، صفحه 121-148]
 • عیسی زاده، عیسی نقد و بررسی اشکالات فخر رازی بر دلایل افضلیّت امیر مؤمنان علی(علیه السّلام)در کتاب الاربعین فی اصول الدین [دوره 25، شماره 100، 1399، صفحه 180-205]
 • عیسی زاده، نیکزاد ارزیابی روش تئودور خوری در تفسیر قرآن کریم [دوره 28، شماره 110، 1402، صفحه 54-82]
 • عسگری، یاسر الاهیات آزادی‏بخش آمریکای لاتین و وجوه تمایز آن با الاهیات مسیحی معاصر [دوره 14، شماره 56، 1388، صفحه 156-182]
 • عسگری، مهدی اثبات جاودانگی نفس در نظر افلاطون و تأثیر آن در برهان بساطت نفس سینوی در اثبات جاودانگی نفس (یک بررسی تاریخی) [دوره 25، شماره 99، 1399، صفحه 54-74]
 • عسگری، مهدی تحلیل دیدگاه ملارجبعلی تبریزی درباره اشتراک لفظی وجود و دو تفسیر از آن [دوره 27، شماره 107، 1401، صفحه 176-197]
 • عشاقی، حسین برهان‌های عرفانی بر هستی خدا [دوره 12، شماره 48-47، 1386، صفحه 151-165]
 • عشاقی اصفهانی، حسین برهان محقّق اصفهانی بر وجود خدا (تقریر, اشکالات و پاسخ ها) [دوره 11، شماره 44-43، 1385، صفحه 170-183]
 • عشاقی اصفهانی، حسین استواری قاعدۀ الوحده و پایه های نظری آن [دوره 11، شماره 42-41، 1385، صفحه 255-261]
 • عشرتی، غلامعباس بازخوانی قواعد و شرایط تأویل از دیدگاه قاضی نعمان [دوره 20، شماره 79، 1394، صفحه 133-155]
 • عطایی نظری، حمید تحول معرفت‌شناختی کلام امامیّه در دوران میانی و نقش ابن‌سینا در آن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 81-114]
 • عطایی‌نظری، حمید سیر تطوّر برهان حدوث و قدم در کلام امامیّه از آغاز تا مکتب بغداد متقدّم [دوره 23، شماره 91، 1397، صفحه 5-30]
 • علی اکبریان، حسنعلی قواعدی در تأثیر علوم تجربی در استظهار از ادلۀ لفظی (با گرایش شناخت حکمت احکام) [دوره 18، شماره 72، 1392، صفحه 54-76]
 • علامی، عالمه نقدی بر نقد دیدگاه ویلیام رو در باب تئودیسه جان هیک [دوره 28، شماره 109، 1402، صفحه 128-155]
 • علی پور، ابراهیم استعاره‌های تن در مثنوی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 153-175]
 • علی پور، ابراهیم تأثیر متقابل ملکات نفسانی و معرفت از منظر نصیرالدین طوسی [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 78-103]
 • علی پور، ابراهیم تحولات عصر مدرن و نیازهای اساسی انسان معاصر از نگاه مارتین هیدگر [دوره 11، شماره 44-43، 1385، صفحه 102-138]
 • علی پور، ابراهیم ماهیت انسان برزخی از دیدگاه مکتب حکمت متعالیه؛ بر اساس دیدگاه علامه حسن زاده آملی [دوره 25، شماره 100، 1399، صفحه 128-153]
 • علی پور، مهدی تحلیل اسماى خاص از دیدگاه جان استوارت میل و میرزا مهدى اصفهانى [دوره 10، شماره 40-39، 1384، صفحه 132-157]
 • علیپور، ابراهیم رابطۀ انسان و هستی؛ اقتضائات و موانع از نگاه مارتین هیدگر [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 177-201]
 • علیپور، ابراهیم نقش حرکت جوهری در تکامل انسان [دوره 20، شماره 79، 1394، صفحه 156-175]
 • علیپور، ابراهیم بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای مفهوم جوهر در فلسفه ارسطو و ملاصدرا [دوره 25، شماره 98، 1399، صفحه 164-181]
 • علی‌پور، ابراهیم بررسی استدلال مستقیم بر نفی مسئولیت اخلاقی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 57-74]
 • علیزاده، بهرام نظریۀ جسمانیت نفس در تفکر اسلامی [دوره 16، شماره 63، 1390، صفحه 151-180]
 • علیزاده، بهرام اراده آزاد؛ دیدگاه‌‌‌های معاصر در باب ارادۀ آزاد [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 149-188]
 • علیزاده، بهرام مفهوم «توانایی» و راهکار شرطی مور [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 75-96]
 • علیزاده، بهرام مفهوم "توانایی" و راهکار شرطی مور [دوره 1، شماره 1، 1373]
 • علیزاده، بهرام سعادت در اخلاق ارسطو [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 7-36]
 • علیزاده، مریم تجربۀ دینی از دیدگاه محمد مجتهدشبستری در بوتۀ نقد [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 97-126]
 • علی زمانی، امیرعباس معنای معنا در چهار دوره زندگی تولستوی [دوره 22، شماره 87، 1396، صفحه 34-62]
 • علیزمانی، امیرعباس امکان زندگی معنادار در کلان‌شهرهای جدید با تأکید بر معماری مدرن [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 186-218]
 • علی نظارتی زاده، مرتضی گواهی به مثابه منبع تولید معرفت؛ بررسی و تحلیل دیدگاه جنیفرلکی [دوره 17، شماره 68، 1391، صفحه 75-95]

غ

ف

ق

 • قادری، حاتم انتظار از دین؛ نقدونظر [دوره 2، شماره 6، 1375، صفحه 186-198]
 • قاسمی، کوثر «امّت»، فراتر از تمدن در آینه قرآن [دوره 24، شماره 95، 1398، صفحه 31-54]
 • قاضی زاده، کاظم امام خمینی (ره) و فقاهت مبتنی بر زمان و مکان [دوره 2، شماره 5، 1374، صفحه 147-181]
 • قربانی، قدرت‌الله کانت و جعل معنای زندگی در دوره مدرن [دوره 22، شماره 87، 1396، صفحه 4-33]
 • قربانی، قدرت‌الله نقش فرهنگ در دین‌داری و شبکه معرفت دینی [دوره 24، شماره 95، 1398، صفحه 107-130]
 • قربان‌نیا، ناصر فلسفه مجازات [دوره 4، شماره 16-15، 1377، صفحه 417-448]
 • قره چایی، طاهره بررسی زنده‎انگاری و نطق جمادات در نظریه امام خمینی (ره) [دوره 18، شماره 71، 1392، صفحه 136-159]
 • قلبی، فراز بررسی شرایط یک نظریۀ موفق عمل‌ - نوع [دوره 28، شماره 109، 1402، صفحه 30-58]
 • قلی پور، جواد تحول در علم کلام از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی(ره) [دوره 27، شماره 106، 1401، صفحه 7-34]
 • قلی پور، جواد بررسی الهیات علمی از دیدگاه آلیستر مک‌ گراث [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 84-114]
 • قمی، محسن برهان تجربه دینى [دوره 7، شماره 26-25، 1379، صفحه 364-397]
 • قنبری، اکبر مبانى ارزشى نظام اقتصاد اسلامى [دوره 6، شماره 22-21، 1378، صفحه 332-351]
 • قنبری، اکبر درک زمان و موضوعات جدید [دوره 2، شماره 5، 1374، صفحه 126-146]
 • قنبری، اکبر بستر تاریخى دفاع عقلانى از دین [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 87-108]
 • قنبری، حسن مبانی و ادله فناناپذیری نفس در اندیشه‌ ملاصدرا [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 43-63]

ک

گ

ل

م

 • مارتین ترجمه بابک عباسی، سی. بی. (رؤیت) خدا [دوره 6، شماره 24-23، 1379، صفحه 112-145]
 • مارتین ترجمه مهدی اخوان، مایکل زبان دین و چالش تحقیق گرایى [دوره 10، شماره 40-39، 1384، صفحه 310-322]
 • مازاریان، علیرضا واکاوی تحلیلی مسئله گرتلر دربارۀ معیار درون‌گرایی ـ برون‌گرایی در فلسفۀ ذهن [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 144-167]
 • مازاریان، علیرضا پاسخ به مسئله‌ گرتلر درباره‌ معیار درون‌گرایی ـ برون‌گرایی در فلسفه‌ ذهن [دوره 23، شماره 92، 1397، صفحه 104-126]
 • ماضی ترجمه محمدتقی کرمی، احمد نوپوزیتیویسم و «تحلیل منطقى‏» در اندیشه فلسفى معاصر عرب (1) [دوره 3، شماره 9، 1375، صفحه 269-309]
 • ماکادور ترجمه سیدمحمود موسوی، فلیکس تجددگرایى از منظر الهیات: دیدگاه آسیایى [دوره 5، شماره 20-19، 1378، صفحه 96-106]
 • مالکون ترجمه احمدرضا جلیلی، نوومن بى دلیلى باور [دوره 7، شماره 26-25، 1379، صفحه 101-119]
 • مالمیر، محمد ابراهیم تبیین و بررسی تجلّی خداوند از نگاه آیین یاری (اهل حق) و عرفان اسلامی [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 111-147]
 • میانداری، حسن نیاز به علم قدسى [دوره 4، شماره 16-15، 1377، صفحه 214-225]
 • مبلغی، عبدالمجید گفتمان به‌مثابه روش‌شناسی مطالعه تمدن [دوره 22، شماره 88، 1396، صفحه 83-109]
 • مبینی، ترجمه و مقدمه محمدعلی برهان وجودی در الاهیات پویشی هارتسهورن [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 35-66]
 • مبینی، محمدعلی تناسب و سازگاری وجودی به منزلۀ ارزش‌ بنیادین [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 2-33]
 • مبینی، محمدعلی نگاهی به مبناگرایی سنتی در فلسفۀ غرب؛از یقین دکارت تا خطاناپذیری بونجور [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 82-101]
 • مبینی، محمدعلی تأملاتی معنا شناختی در حقیقت ارزش اخلاقی [دوره 16، شماره 64، 1390، صفحه 2-26]
 • مبینی، محمدعلی نقش معرفت‏شناختی عواطف در پیدایش اعتقادات [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 2-29]
 • مبینی، محمدعلی اعتدال‌گرایی در معرفت‌شناسی معاصر و پیامدهای آن در معرفت‌شناسی دینی [دوره 13، شماره 50-49، 1387، صفحه 2-45]
 • مبینی، محمدعلی وظیفه‌شناسی باور؛ مروری بر دیدگاه ویلیام پی. آلستون [دوره 13، شماره 50-49، 1387، صفحه 99-126]
 • مبینی، محمدعلی رویکرد جدید آلستون به معرفت شناسى باور [دوره 12، شماره 46-45، 1386، صفحه 198-217]
 • مبینی، محمدعلی لغزش معناشناختی در نظریه‌های اخلاقی غایت‎گرا با تأکید بر نظریۀ اخلاقی استاد مصباح یزدی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 4-28]
 • مبینی، محمد علی مفهوم ضرورت در نظریۀ اخلاقی آیت الله مصباح یزدی [دوره 21، شماره 84، 1395، صفحه 4-25]
 • متز ترجمه محسن جوادی، تدئوس آثار جدید درباره معناى زندگى [دوره 8، شماره 30-29، 1382، صفحه 266-313]
 • متز ترجمه محمد سعیدی مهر، تدئوس آیا هدف خداوند مى‌تواند سرچشمه معناى زندگى باشد؟ [دوره 8، شماره 30-29، 1382، صفحه 149-183]
 • متوسل آرانی، محمود ارزیابی روش تئودور خوری در تفسیر قرآن کریم [دوره 28، شماره 110، 1402، صفحه 54-82]
 • مجتهدشبستری، محمد فرآیند فهم متون [دوره 1، شماره 4-3، 1374، صفحه 42-61]
 • مجتهد شبستری، محمد سه گونه دانش در سه قلمرو [دوره 2، شماره 5، 1374، صفحه 296-300]
 • مجتهد شبستری، محمد متون دینى و هرمنوتیک [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 129-136]
 • محبی، داور نظریه «دین حد اکثر» [دوره 6، شماره 22-21، 1378، صفحه 114-135]
 • محجوب، علی موسیقى از نگاهى دیگر [دوره 3، شماره 12، 1376، صفحه 224-247]
 • محیطی اردکان، محمد علی بررسی انتقادی دیدگاه شحرور دربارۀ گسترۀ عصمت پیامبران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 155-184]
 • محقق داماد، سیدمصطفی مبانی تطبیق ‏پذیری قوانین اسلامی با تحوّلات اجتماعی [دوره 2، شماره 5، 1374، صفحه 80-86]
 • محمدی، ابوعلی عبدالقادر مبانی نظری «فنا» از نظر امام خمینی(قدّس سرّه) و مایستر اکهارت [دوره 25، شماره 100، 1399، صفحه 77-103]
 • محمدی، علیرضا بررسی دو استدلال به نفع نظریه منطقدانان در تبیین معنای جملات شرطی [دوره 16، شماره 62، 1390، صفحه 107-140]
 • محمدی، علیرضا متعلق شوق و اراده از منظر پاره‌ای از اصولیان [دوره 14، شماره 55، 1388، صفحه 2-39]
 • محمدی، محمود بازگفت منطقی و بررسی ادله ضرورت دین از دیدگاه حکیمان شیعه [دوره 21، شماره 83، 1395، صفحه 145-174]
 • محمدی، مژگان غزالی و تولستوی در جست وجوی معنای زندگی [دوره 11، شماره 44-43، 1385، صفحه 27-55]
 • محمدامینی، میثم اهمیت تعهدات فراهنجاری آرمان علم غیرارزش‌بار [دوره 21، شماره 84، 1395، صفحه 124-148]
 • محمدامینی، میثم رهایی از جزم سوم تجربه‌گرایی؛ طرد بازنمایی‌گرایی و حرکت به سوی استنباط‌گرایی [دوره 22، شماره 88، 1396، صفحه 152-175]
 • محمدزاده، علی اصغر ذبح اسماعیل و اسلوب اوامر امتحانی در شریعت [دوره 18، شماره 72، 1392، صفحه 33-53]
 • محمد زمانی، فریده بررسی و نقد براهین‌ وجودی از منظر گراهام اُپی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 91-116]
 • محمد قربانیان، هومن بررسی و نقد راه‌‌حل هورویچ برای پارادوکس دروغگو مطابق نظریۀ حداقلی صدق [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 32-61]
 • محمد قربانیان، هومن مطالعه و بررسی مغالطۀ مصادره به مطلوب و ساختار استدلالی آن [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 147-172]
 • محمدی منفرد، بهروز تبیین درون‌گرایانه شهودگرایی اخلاقی (مبتنی بر مبناگرایی غیراعتقادی) [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 76-97]
 • محمدی منفرد، بهروز بررسی و نقد قیاس غایب بر شاهد در اثبات نظریۀ زیادت صفات بر ذات الهی [دوره 24، شماره 96، 1398، صفحه 28-50]
 • محمدی منفرد، بهروز اراده آزاد و دشواره جبر در نظریه سلطنت [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 60-87]
 • مختاری، محمدحسین بررسی رؤیا از دیدگاه ارسطو و ابن‏ سینا [دوره 25، شماره 99، 1399، صفحه 75-96]
 • مدرسی طباطبایی ترجمه حسین ایزدپناه، حسین تکامل مفهوم امامت در بعد سیاسى و اجتماعى [دوره 2، شماره 8-7، 1375، صفحه 16-37]
 • مدرسی طباطبایی ترجمه هاشم ایزدپناه، حسین مناظرات کلامى و نقش متکلمان [دوره 1، شماره 4-3، 1374، صفحه 30-41]
 • میری، حسین نمادسازی از مرید و مراد در اسرارنامه عطار نیشابوری [دوره 19، شماره 76، 1393، صفحه 121-149]
 • میری، محمد بررسی تطابق دیدگاه ملاصدرا با موضع شریعت در باب حدوث و قدم نفس [دوره 16، شماره 64، 1390، صفحه 100-115]
 • مرادی، فاطمه «تعارف» و «تعامل معروف» دو اصل بنیادین در فرایند تمدنی [دوره 20، شماره 80، 1394، صفحه 77-100]
 • مرادی، مصطفی انسان اصیل کیست؟ تحلیل انتقادی خوانش مصطفی ملکیان از مفهوم «اصالت» با ابتنا بر دیدگاه چارلز تیلور [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 64-92]
 • مرادی نسب، محمدحسین بررسی مقایسه‌ای زمینه‌های گرایش به جسم‌انگاری معاد در اسلام و مسیحیت [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 115-149]
 • مرادی نسب، محمدحسین بررسی مقایسه‌ای زندگی پس از مرگ از نگاه سیدمرتضی و جان‌هیک [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 65-96]
 • مریام ترجمه مینو حجت، آلن اچ. رهبرى فره‏مندانه در آسیاى امروزى: مائو، گاندى و خمینى [دوره 6، شماره 22-21، 1378، صفحه 46-69]
 • میرباقری، سیدمحمدمهدی نظریه فرآیندی بودن وضع و تاثیر آن در علم اصول [دوره 10، شماره 40-39، 1384، صفحه 54-82]
 • میرزایی، عباس ملاحظاتی بر خوانش مدرسی طباطبایی از ابن قبه [دوره 17، شماره 67، 1391، صفحه 122-140]
 • میرزایی، عباس نقش معتزلیانِ شیعه شده در گرایش کلام امامیه به اعتزال [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 28-59]
 • میرزایی، عباس ابو عیسی وراق؛ از اعتزال تا گرایش به مدرسه کوفه [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 111-130]
 • میرزایی، نجفعلی بررسی کلی مفاهیم پایۀ تمدّن اسلامی در اندیشۀ مالک بن نبی [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 88-116]
 • میرشرف الدین، سیدجمال الدین فلسفه همچون زندگی سعادت به مثابه بنیاد فلسفه در اندیشة ارسطو [دوره 13، شماره 50-49، 1387، صفحه 176-222]
 • میرشرف الدین، سید جمال الدین برهم‌کُنشِ اجزای نفس و تکوینِ مبادی عمل در اخلاق نیکوماخوس [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 37-64]
 • میرعرب، فرج الله بی‌نیازی فهم ظواهر قرآن از علوم عقلی [دوره 24، شماره 94، 1398، صفحه 119-143]
 • مرعشی، سیدعلی بهداشت روانى در قرآن [دوره 9، شماره 36-35، 1383، صفحه 2-16]
 • مرعشی، سیدعلی سیر تحولات رابطه دین و بهداشت روانى [دوره 9، شماره 36-35، 1383، صفحه 67-74]
 • مرعشی، سیدعلی دین, سلامتى عمومى و طول عمر [دوره 9، شماره 36-35، 1383، صفحه 75-83]
 • میرموسی، نیره سادات سعادت در اخلاق ارسطو [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 7-36]
 • میرموسوی، سیدعلی مبانى دینى و فرهنگ سیاسى مشارکتى [دوره 2، شماره 8-7، 1375، صفحه 86-111]
 • مری هیُو آدامز ترجمه مصطفی ملکیان، رابرت ادله کرگگور بر ضد استدلال آفاقى در دین [دوره 1، شماره 4-3، 1374، صفحه 82-103]
 • مروارید، جعفر هنجارمندی معنا در استدلال شکاکانه کریپکی [دوره 19، شماره 76، 1393، صفحه 77-94]
 • مروارید، محمود برون‌گرایی و برهان جابجایی آرام [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 89-133]
 • مروارید، محمود بررسی و بازسازی تفسیر شهید صدر از مفهوم احتمال [دوره 14، شماره 56، 1388، صفحه 2-35]
 • مروارید، محمود شهید صدر و اصول موضوعة نظریة احتمالات [دوره 14، شماره 55، 1388، صفحه 40-62]
 • مروارید، محمود باز هم برهان صدیقین علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 145-186]
 • مروارید، محمود تأملّى در برهان صدیقین به تقریر علامه طباطبایى [دوره 12، شماره 46-45، 1386، صفحه 2-24]
 • مروارید، محمود نظریات شیء انگارانه معنا در فلسفه تحلیلی و علم اصول [دوره 10، شماره 40-39، 1384، صفحه 83-131]
 • مروارید، محمود علم اجمالى و گزاره فصلى [دوره 10، شماره 40-39، 1384، صفحه 178-206]
 • مستقیمی، مهدیه السادات بررسی زنده‎انگاری و نطق جمادات در نظریه امام خمینی (ره) [دوره 18، شماره 71، 1392، صفحه 136-159]
 • مستقیمی، مهدیه السادات تحلیل و نقد قانون بازتاب عرفان حلقه بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی& [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 177-203]
 • مسعودی، جهانگیر خلق معنا یا کشف معنا؟ مطالعه، ارزیابی و هم‌افزاییِ دیدگاه‌های اروین یالوم و ویکتور فرانکل پیرامون معناداری زندگی در بستر فلسفه‌درمانی [دوره 26، شماره 104، 1400، صفحه 156-185]
 • مسعودی، جهانگیر بررسی راهبرد «معرفت‌شناسی اختلاف باور دینی» در الهیات تطبیقی [دوره 27، شماره 106، 1401، صفحه 165-195]
 • مسعودی، جهانگیر تبیین معناشناختی و هستی‌شناختی تنهایی وجودی و ارائۀ رهیافت‌های آن از دیدگاه اروین د. یالوم و ملاصدرا [دوره 27، شماره 107، 1401، صفحه 7-31]
 • مظفری، محمدحسین تخطئه، تصویب یا تلورانس؟ تأملاتی در مبانی نظری شکیبایی دینی [دوره 27، شماره 105، 1401، صفحه 61-88]
 • معین زاده، مهدی وجه انسان‌مدار؛ رویکرد شیعى [دوره 7، شماره 28-27، 1380، صفحه 446-471]
 • معین زاده، مهدی تجربه دینى یا بصیرت دینى؟ [دوره 6، شماره 24-23، 1379، صفحه 189-221]
 • معین زاده، مهدی عقل و خطوط قرمز [دوره 6، شماره 22-21، 1378، صفحه 136-159]
 • مفید، حسین معنای خارجیّت معنا و موضوع‌له از نظر میرزا مهدی اصفهانی [دوره 13، شماره 50-49، 1387، صفحه 223-253]
 • مقری، احمد چالش ابطال‌پذیری باورهای دینی [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 55-77]
 • مقری، محسن چالش ابطال‌پذیری باورهای دینی [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 55-77]
 • مقراضچی، رضا پیش‌داشت کمال‌یافتگی؛ شرط ضروری فهم و کژفهمی نزد گادامر [دوره 23، شماره 92، 1397، صفحه 79-103]
 • مکالخ ترجمه احمدرضا محمدپور یزدى و محمدحسین بیاضى، مایکل اى. التزام دینى و مرگ و میر: مرورى فرا تحلیلى [دوره 9، شماره 36-35، 1383، صفحه 209-241]
 • مکالخ ترجمه محمدرضا جهانگیرزاده، مایکل التزام دینى و مرگ و میر [دوره 9، شماره 34-33، 1383، صفحه 217-247]
 • میکائیلی، محمد امین نقدی بر گزینش متون صوفیه در کتب درسی ادبیات فارسی و تاثیر ضمنی آن در ایجاد باورهای فرقه‌‌ای [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 172-199]
 • مگ فاگ ترجمه مرتضى قرایـى، سلى جهان به منزله پیکر خدا [دوره 8، شماره 32-31، 1382، صفحه 269-301]
 • ملایوسفی، مجید جان راولز و روش تعادل اندیشه‌ورزانه در اخلاق [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 4-32]
 • ملکی، محمد اِشراقاتی از حکمت اشراق [دوره 13، شماره 52-51، 1387، صفحه 146-190]
 • ملکی، محمد خاتم اولیاء از دیدگاه ابن عربی و علامه سیّد جلال الدین آشتیانی [دوره 11، شماره 44-43، 1385، صفحه 312-341]
 • ملکیان، کمال بررسی دیدگاه ویلیام آلستون دربارۀ ادراک عرفانی و نقد آن بر اساس آرای هوسرل و مرلوپونتی [دوره 24، شماره 95، 1398، صفحه 131-152]
 • ملکیان، کمال معرفت‌‌شناسی عشق در عرفان مولوی تحلیلی در پرتو پدیدارشناسی هوسرل، هایدگر و مرلوپونتی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 6-32]
 • ملکیان، مصطفی جغرافیاى دانشهاى زبانى [دوره 10، شماره 38-37، 1384، صفحه 71-104]
 • ملکیان، مصطفی بی‌دلیلى بی‌معنایى [دوره 8، شماره 32-31، 1382، صفحه 77-94]
 • ملکیان، مصطفی تاملاتى چند در باب امکان و ضرورت اسلامى شدن دانشگاه [دوره 5، شماره 20-19، 1378، صفحه 216-233]
 • ملکیان، مطفی تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول [دوره 10، شماره 40-39، 1384، صفحه 2-53]
 • ملک محمدی، علی ملاحظاتی دربارة مقالة «تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض» [دوره 13، شماره 50-49، 1387، صفحه 266-296]
 • مینایی، فاطمه تناسخ [دوره 11، شماره 44-43، 1385، صفحه 86-101]
 • منافیان، سیدمحمد تأمّلی بر رویکرد عقلانی اشاعره به مسئله رؤیت خدا [دوره 11، شماره 44-43، 1385، صفحه 153-169]
 • منتظری، سید سعید رضا شطحیات صوفیه در سنجۀ آیات و روایات (مطالعۀ موردی: شطحیات ابوالحسین مزین و ابوالقاسم نصر‌آبادی) [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 150-176]
 • منصفی سروندانی، محمد‌رضا صورت‌بندی سازوکار حداقلی نظریه آیت‌الله جوادی آملی برای تقسیم‌بندی علوم [دوره 24، شماره 94، 1398، صفحه 70-88]
 • منصور، بیژن بررسی «فطرت اخلاقی» و «وابستگی‌های اخلاق به دین» از دیدگاه استاد مطهری [دوره 23، شماره 91، 1397، صفحه 132-158]
 • منصوری، بیژن تأملی بر جایگاه حقوق طبیعی در منظومه فکری استاد مطهری [دوره 24، شماره 95، 1398، صفحه 83-106]
 • منصوری راد، حسین عبدالله بن ابی یعفور؛ متکلمی ناشناخته از تبار محدثان امامیه [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 152-164]
 • منصورسمایی، محمدجواد بررسی تطبیقی هستی‌شناسی‌معنا در دیدگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی [دوره 25، شماره 99، 1399، صفحه 97-126]
 • مهدی زنجانیان، آرزو معنای معنا در چهار دوره زندگی تولستوی [دوره 22، شماره 87، 1396، صفحه 34-62]
 • مهدوی راد، محمد علی بررسی تطبیقی هستی‌شناسی‌معنا در دیدگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی [دوره 25، شماره 99، 1399، صفحه 97-126]
 • مهدوی نژاد، محمدحسین فخر رازی از عقل‌گرایی اعتدالی تا ایمان‌گرایی خردپیشه [دوره 13، شماره 50-49، 1387، صفحه 46-74]
 • مهریزی، مهدی فقه حکومتى [دوره 3، شماره 12، 1376، صفحه 141-165]
 • مهریزی، مهدی درآمدى بر قلمرو فقه [دوره 2، شماره 6، 1375، صفحه 208-229]
 • مهریزی، مهدی کتاب‌شناسى توصیفى فقه مقارن [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 267-278]
 • مهرنیا، حسن تبیین، بررسی و نقد اندیشۀ دینی کانت [دوره 18، شماره 71، 1392، صفحه 88-108]
 • موحدی، نرگس کثرت نوعی انسان از منظر صدر المتألهین [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 33-54]
 • موحدنیا، معصومه طبقه‌بندی علت فاعلی در نظام صدرایی و بررسی نوآوری وی در فاعل بالتسخیر [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 4-32]
 • مورن ترجمه محمدرضا محسنی نیا، ریچارد استعاره [دوره 10، شماره 40-39، 1384، صفحه 246-279]
 • مورودِس ترجمه فروزان راسخی، جورج تجربه‌هاى عرفانى واقعى و گمراه‌کننده [دوره 6، شماره 24-23، 1379، صفحه 320-349]
 • موسی زاده، عیسی بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای مفهوم جوهر در فلسفه ارسطو و ملاصدرا [دوره 25، شماره 98، 1399، صفحه 164-181]
 • موسی زاده، عیسی رابطۀ فلسفه، کاتارسیس و مرگ در اندیشه افلاطون [دوره 25، شماره 100، 1399، صفحه 55-76]
 • موسی زاده، عیسی مبناگرایی در معرفت‌‌شناسی ملاصدرا [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 7-31]
 • موسوی، سیدجمال الدین مدرسه کلامی ری [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 29-53]
 • موسوی، سیدمحمود تحلیل انتقادی دیدگاه نیچه درباره معنای زندگی [دوره 19، شماره 76، 1393، صفحه 33-55]
 • موسوی، سیدمحمود بررسی انتقادی دیدگاه هیوم در باب منشأ و مفاد اعتقاد به نفس/ روح آدمی [دوره 25، شماره 99، 1399، صفحه 6-29]
 • موسوی، سید محمود معناى زندگى گزارشى از یک کتاب [دوره 8، شماره 30-29، 1382، صفحه 217-265]
 • موسوی، هادی بقاء نفس از دیدگاه ملاصدرا [دوره 16، شماره 63، 1390، صفحه 121-150]
 • موسوی، هادی بررسی نظریۀ جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقاءبودن نفس [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 78-102]
 • موسوی، هادی نقد کتاب رابطۀ نفس و بدن از نظر ملاصدرا [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 189-208]
 • موسوی، هادی راه حلی برای مسئلۀ قدیمی تبیین تشکیک عَرْضی [دوره 20، شماره 79، 1394، صفحه 109-132]
 • موسویان، سید حسین تحلیل انتقادی «معقولات ثانیۀ فلسفی» در اندیشۀ قاضی‌سعید قمی [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 86-114]
 • موسوی تنیانی، سیدعلی اکبر متکلمان ناشناخته امامی بغداد از غیبت صغری تا دوران شیخ مفید [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 60-82]
 • موسوی تنیانی (نویسنده مسئول)، سیداکبر امتداد جریان کلامی هشام بن حکم در بصره؛ جریانی نویافته در تاریخ تفکر امامیه نخستین [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 5-30]
 • موسوی راد، سید جابر بررسی و نقد اعتبار قاعده‌ی لطف [دوره 27، شماره 105، 1401، صفحه 137-159]
 • موسوی فراز، سیدمحمدرضا رویکرد باطنی شهید ثانی به شریعت [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 31-50]
 • موسوی کریمی، میرسعید گستره و محدودۀ شهود عقلی در اخلاق مشرقی ابن‎سینا [دوره 18، شماره 71، 1392، صفحه 51-64]
 • موسوی کریمی، میرسعید معنا و ماهیت عمل بر اساس حد وسط اخلاقی نزد ابن سینا [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 78-91]
 • موسوی گرگانی، سیدمحسن نگاهى دیگر به حسن و قبح در کلام محقق اصفهانى [دوره 4، شماره 16-15، 1377، صفحه 314-326]
 • موسوی گرگانی، سیدمحسن بررسی نظریۀ حقانیّت دین و تأثیر زمان و مکان در معرفت [دوره 2، شماره 8-7، 1375، صفحه 313-329]
 • موسوی گرگانی، سیدمحسن تبیین اجتهاد و جایگاه موضوع‌شناسى در آن [دوره 2، شماره 6، 1375، صفحه 278-296]
 • موسوی گرگانی، محسن تاملى در ادله حجیت استصحاب [دوره 3، شماره 12، 1376، صفحه 284-313]
 • موسی وند، محسن درنگی در اصالت حجیّت ظنون عقلی؛ نقدی بر مقاله «بررسی انتقادی دیدگاه فنایی دربارۀ حجیّت ظنون عقلی» [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 62-85]
 • موسی وند، محسن درنگی در اصالت حجیّت ظنون عقلی؛ نقدی بر مقاله «بررسی انتقادی دیدگاه فنایی دربارۀ حجیّت ظنون عقلی» [دوره 26، شماره 102، 1400، صفحه 62-85]

ن

 • ن، ص بحثى اجتهادى در طهارت و نجاست [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 123-166]
 • ناصری، ذوالفقار بررسی «حیّ‎بن یقظان» ابن‎طفیل از منظر ذات‌گرایی و ساخت‌گرایی [دوره 18، شماره 72، 1392، صفحه 150-175]
 • ناصری، ذوالفقار پارادایم‌های الهیاتی و مسئله شرّ؛ با تأکید بر آرای برایان دیویس [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 165-191]
 • ناصری، ذوالفقار بررسی نفس‌شناسی قاضی‌سعید قمّی [دوره 23، شماره 91، 1397، صفحه 83-107]
 • ناصری، ذوالفقار صورت‌بندی سازوکار حداقلی نظریه آیت‌الله جوادی آملی برای تقسیم‌بندی علوم [دوره 24، شماره 94، 1398، صفحه 70-88]
 • نبوی، سعیده السادات نوبختی، متکلمی اندیشمند و نوآور [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 54-80]
 • نبوی، سعیده سادات ملاک برهان صدیقین [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 127-144]
 • نبوی، سعیده سادات رویکرد وظیفه‌گرایانه به ایمان و واکنش‌های مختلف متکلمان امامیه تا قرن پنجم به آن [دوره 27، شماره 105، 1401، صفحه 89-111]
 • نتون ترجمه جواد قاسمی، یان ریچارد سرچشمه‌هاى فلسفه اسلامى [دوره 7، شماره 28-27، 1380، صفحه 427-445]
 • نجیبی، مهدی(کورش) نقد روابط مفهومی پیشینی در اصطلاحنامه فلسفه اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی [دوره 28، شماره 109، 1402، صفحه 96-127]
 • نجفی، عیسی معرفت‌‌شناسی عشق در عرفان مولوی تحلیلی در پرتو پدیدارشناسی هوسرل، هایدگر و مرلوپونتی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 6-32]
 • نجفی(نویسنده مسئول)، عیسی بررسی دیدگاه ویلیام آلستون دربارۀ ادراک عرفانی و نقد آن بر اساس آرای هوسرل و مرلوپونتی [دوره 24، شماره 95، 1398، صفحه 131-152]
 • نراقی، احمد معقولیت اعتقادات دینی (تقریری جدید از نظریه فطرت) [دوره 1، شماره 4-3، 1374، صفحه 150-165]
 • نصر، محمد شیوه‌هاى تبیین انتظار از دین [دوره 2، شماره 6، 1375، صفحه 199-207]
 • نصری، عبدالله قرآن به‌مثابه گفتار، نه متن؛ نقد آخرین دیدگاه ابوزید در باب وحی و قرآن [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 2-30]
 • نصری، عبدالله نفس و ابعاد و مراتب آن از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 18-46]
 • نصری، عبدالله نقدی بر نقد نه طوطی مُقلّد، نه زنبور مُولّد [دوره 12، شماره 48-47، 1386، صفحه 201-231]
 • نصری، عبدالله عوامل انگیزشی وحدت‌بخش برای رسیدن به یکپارچگی ایدئال در تمدن از دیدگاه علامه جعفری [دوره 24، شماره 95، 1398، صفحه 6-30]
 • نصیری، ترجمه منصور شعاع اندیشه در شعار بی‌منطقی: نقدی بر یک تحلیل [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 67-126]
 • نصیری، محمد نظریه «امامت باطنی در تشیع نخستین» در بوته نقد [دوره 17، شماره 67، 1391، صفحه 173-198]
 • نصیری، منصور بررسی «حیّ‎بن یقظان» ابن‎طفیل از منظر ذات‌گرایی و ساخت‌گرایی [دوره 18، شماره 72، 1392، صفحه 150-175]
 • نصیری، منصور اصل سادگی و نقش آن در اثبات خداباوری بررسی تقریر سوئینبرن [دوره 18، شماره 71، 1392، صفحه 22-50]
 • نصیری، منصور معنای زندگی از دیدگاه آلبرکامو [دوره 18، شماره 71، 1392، صفحه 109-135]
 • نصیری، منصور پارادوکس تأیید، بررسی راه‌حل‌های مبتنی بر ردّ شرط هم‌ارزی و چند راه حل دیگر [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 52-75]
 • نصیری، منصور پارادوکس تأیید؛ بررسی راه‌حل‌های مبتنی بر رد معیار نیکو [دوره 17، شماره 68، 1391، صفحه 96-116]
 • نصیری، منصور رابطۀ فرضیه‌ربایی با استقراء و حدس [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 30-68]
 • نصیری، منصور نفس و بدن از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 151-178]
 • نصیری، منصور برهان صدیقین [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 65-85]
 • نصیری، منصور برهان وجودی آنسلم [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 2-34]
 • نصیری، منصور گرامر دینی از منظر فیلیپس و نقد آن [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 129-153]
 • نصیری، منصور نومن و فنومن در فلسفة کانت [دوره 13، شماره 50-49، 1387، صفحه 75-98]
 • نصیری، منصور تأملى در بحث خودگرایى و دگرگرایى [دوره 8، شماره 32-31، 1382، صفحه 383-403]
 • نصیری، منصور استنتاج بهترین تبیین و مسئلۀ توصیفِ استدلال‌های استقرایی؛ بررسی دیدگاه لیپتون [دوره 21، شماره 84، 1395، صفحه 26-58]
 • نصیری، منصور پارادایم‌های الهیاتی و مسئله شرّ؛ با تأکید بر آرای برایان دیویس [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 165-191]
 • نصیری، منصور نقادی اخلاق باور کلیفورد بر محور اصل عدالت اخلاقی [دوره 23، شماره 92، 1397، صفحه 55-78]
 • نصیری، منصور بررسی مدل تأسیسی دربارۀ علم دینی [دوره 24، شماره 94، 1398، صفحه 89-118]
 • نصیری، منصور تبیین سازگاری علم پیشین الهی و اختیار انسان در بستر نظریۀ نسبیت اینشتین [دوره 26، شماره 103، 1400، صفحه 7-33]
 • نصیری، منصور بررسی برهان اجماع عام برای اثبات وجود خدا بر اساس تقریر لیندا زاگزبسکی [دوره 28، شماره 110، 1402، صفحه 83-114]
 • نصرتی، یحیی مکتب رنج قرائت کِرکگور از رنج در مسیحیت [دوره 11، شماره 44-43، 1385، صفحه 247-278]
 • نصر ترجمه احمدرضا جلیلی، سیدحسین انسان و طبیعت* بحران معنوى انسان متجدد [دوره 4، شماره 16-15، 1377، صفحه 204-213]
 • نصر ترجمه فروزان راسخی، سیدحسین معنویت و علم؛ همگرایى یا واگرایى؟ [دوره 5، شماره 20-19، 1378، صفحه 74-87]
 • نیک پناه، منصور نمادسازی از مرید و مراد در اسرارنامه عطار نیشابوری [دوره 19، شماره 76، 1393، صفحه 121-149]
 • نیکو، سیدجابر صورت‌بندی سازوکار حداقلی نظریه آیت‌الله جوادی آملی برای تقسیم‌بندی علوم [دوره 24، شماره 94، 1398، صفحه 70-88]
 • نیکو، سید جابر همدلی در اخلاق؛ بررسی تأثیر همدلی بر قضاوت اخلاقی [دوره 27، شماره 108، 1401، صفحه 35-58]
 • نیگل ترجمه حمید شهریاری، تامس پـوچـى [دوره 8، شماره 30-29، 1382، صفحه 92-107]
 • نلسون ترجمه ابوالقاسم فنایی، مارک تی. شکاکیت اخلاقى [دوره 6، شماره 24-23، 1379، صفحه 562-569]
 • نوری، ابراهیم نمادسازی از مرید و مراد در اسرارنامه عطار نیشابوری [دوره 19، شماره 76، 1393، صفحه 121-149]
 • نوری، ابراهیم شخص کامل از دیدگاه فخر رازی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 89-113]
 • نوری زاده، اکرم ارزیابی تطبیقی دیدگاه مایکل سندل و آلن هیورث درباره لیبرالیسم راولز [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 120-146]
 • نوروزی، محمدحسن خداشناسی فطری مکتب تفکیک [دوره 11، شماره 44-43، 1385، صفحه 139-152]
 • نوروزی فیروز، رسول در جست‌و‌جوی مدرنیته اسلامی [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 59-87]
 • نوروزی فیروز، رسول تمدن به‌مثابه سطح تحلیل [دوره 20، شماره 80، 1394، صفحه 101-131]
 • نوروزی فیروز، رسول الهیات اجتماعی و تمدن اسلامی (بررسی آرای محمد فتح‎الله گولن درباره تمدن اسلامی) [دوره 22، شماره 88، 1396، صفحه 28-59]

و

ه

ی