کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 11
1. بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای مفهوم جوهر در فلسفه ارسطو و ملاصدرا

دوره 25، شماره 98، تابستان 1399، صفحه 164-181

10.22081/jpt.2020.57507.1723

عیسی موسی زاده؛ مصطفی عابدی جیغه؛ ابراهیم علیپور


3. ملاصدرا و مسئله مرگ

دوره 21، شماره 81، بهار 1395، صفحه 92-123

علیرضا اسعدی


5. بقاء نفس از دیدگاه ملاصدرا

دوره 16، شماره 63، پاییز 1390، صفحه 121-150

هادی موسوی


6. مشکلات رابطۀ نفس و بدن: مقایسه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 16، شماره 63، پاییز 1390، صفحه 2-31

عبدالرسول عبودیت


9. نقد کتاب رابطۀ نفس و بدن از نظر ملاصدرا

دوره 15، شماره 57، بهار 1389، صفحه 189-208

هادی موسوی


10. منطق صدرایی؛ آرا و نوآوری‌ها در مباحث مقدماتی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1388، صفحه 134-161

عسگری سلیمانی امیری


11. حرکت تألیفی جوهر و نقد نظریة نسبیت انیشتین

دوره 14، شماره 54، تابستان 1388، صفحه 128-133

علی عابدی شاهرودی