دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1373، صفحه 107-266 
4. حجیّت‏ سیره

صفحه 195-212

سیدمحمدباقر صدر ترجمه سیدحسن اسلامی


5. روش اجتهادى فقها

صفحه 213-267

در گفتگو با آقایان لطف الله صافی، حسین نوری و ابوطالب تجلیل