چیستی تمدن در فلسفه (مروری بر عناصر ماهوی تمدن در نظریات فیلسوفان)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه مطالعات تمدنی

10.22081/jpt.2017.45302.1202

چکیده

ماهیت وجودی تمدن، کمتر توسط فیلسوفان مورد بحث قرار گرفته است، ولی آن مقدار از فلسفه که به تمدن پرداخته است، مسائل مهمی را پیش کشیده و ابعاد و زوایای جدیدی را مورد اشاره قرار داده است. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار می‌گیرد، نه اشاره به همه ابعاد فلسفیِ تمدن، بلکه توجه به برخی از پرسش‌های فلسفی در باب تمدن است تا بتوان تمدن را عمیق‌تر فهمیده و فراتر از تعاریف لفظی تمدن، ماهیت تمدن و عناصر هستی‌شناختی آن را معلوم کرد. از جمله مسائل مهم فلسفی‌ای که در این نوشته بدان اشاره خواهیم کرد عبارت‌ است از: ماهیت روحی و اخلاقی تمدن (نرم و یا سخت بودن تمدن)، عینی و یا ذهنی بودن تمدن، ماهیت ترکیبی و نظام‌مند تمدن، رابطه میان تکثر و تنوع با وحدت و هویت تمدنی، جوهر و یا عرض بودن تمدن، و در نهایت کل یا کلی بودن تمدن. این پرسش ها از منظر برخی از فیلسوفان معاصر بررسی و تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE MEANING OF CIVILIZATION IN PHILOSOPHY

نویسنده [English]

  • Habibollah Babaei
چکیده [English]

ماهیت وجودی تمدن، کمتر توسط فیلسوفان مورد بحث قرار گرفته است، ولی آن مقدار از فلسفه که به تمدن پرداخته است، مسائل مهمی را پیش کشیده و ابعاد و زوایای جدیدی را مورد اشاره قرار داده است. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار می‌گیرد، نه اشاره به همه ابعاد فلسفیِ تمدن، بلکه توجه به برخی از پرسش‌های فلسفی در باب تمدن است تا بتوان تمدن را عمیق‌تر فهمیده و فراتر از تعاریف لفظی تمدن، ماهیت تمدن و عناصر هستی‌شناختی آن را معلوم کرد. از جمله مسائل مهم فلسفی‌ای که در این نوشته بدان اشاره خواهیم کرد عبارت‌ است از: ماهیت روحی و اخلاقی تمدن (نرم و یا سخت بودن تمدن)، عینی و یا ذهنی بودن تمدن، ماهیت ترکیبی و نظام‌مند تمدن، رابطه میان تکثر و تنوع با وحدت و هویت تمدنی، جوهر و یا عرض بودن تمدن، و در نهایت کل یا کلی بودن تمدن. ین پرسش ها از منظر برخی از فیلسوفان معاصر بررسی و تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تمدن
  • اخلاق
  • وحدت
  • عرض
  • کلی