نقد روش شناختی جایگاه دین در مقام داوری در روش شناسی فلسفه ملاصدرا

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 بازنشسته دانشگاه علامه تهران

10.22081/jpt.2017.44139.1169

چکیده

یکی از دیدگاه های مهم طرفداران روش شناسی فلسفه ملاصدرا مبتنی بر تفکیک مقام داوری از مقام گردآوری است. این گروه استفاده ملاصدرا از دین را صرفاً در مقام گردآوری می دانند و از این رو آن را خلاف روش فلسفی نمی دانند. مدعای پژوهش حاضر این است که جایگاه بزرگی که ملاصدرا برای دین در اندیشه خود قائل است، باعث اخذ دیدگاه دائرة المعاررفی در باب دین توسط وی شده است. علاوه براین، اخذ این دیدگاه، باعث شده وی به سه نقص روش شناختی مهم در فلسفه خود دچار گردد؛ اول عدم وضوح نظر نهایی در نتیجه گنجاندن و ارزیابی مسائل تحت دائرة المعارف دین، دوم، پاسداشت ایدئولوژی در سیر فلسفی و داوری مسائل و سوم رجحان قطعیت وحیانی بر قطعیت عقلانی. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد برخلاف نظر گروهی که به نظریه تفکیک مقام داوری از مقام گردآوری قائل اند و معتقدند ملاصدرا در مقام داوری صرفاً به برهان تکیه دارد و از دین تنها در مقام گردآوری بهره برده است، جایگاه والای دین در اندیشه وی باعث شده در مسیر داوری و ارزش گذاری نیز از دین و آموزه های آن استفاده کند و این امر علاوه بر اینکه نقضی بر مدعیان نظریه مذکور است، به لحاظ روش شناختی نیز نوعی نقص و کاستی محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقد روش شناختی جایگاه دین در مقام داوری در روش شناسی فلسفه ملاصدرا

نویسنده [English]

  • hassan rahbar 1
چکیده [English]

One of the important insights of methodology Mulla Sadra's philosophy fans is based on the distinction of judgment of the official gathering . This group believe that Mullasadras use of religion is only in collecting and this is not contrary of philosophical method. We believe that the great place that Mullasadra consider in his philosophical system for the religion Caused Obtaining Encyclopedia views about religion. Furthermore He was with two methodological flaws: The lack of clarity of the final opinion and Giving the certainty of revelation On Rational certainty. We believe This is contrary to the philosophical method And is a violation on the Famous prayer. Actually Encyclopedia's view Caused We believe that Mulla Sadra has also taken advantage of religion as judge. And this view Not been created Unless the mulla use of Teachings revealed Which, as stated in addition to is Violation of Famous claim, also is contrary whit correct philosophical method.

Key Words: methodological Review, The judge, collecting, The place of religion, Methodology of Mullasadra

کلیدواژه‌ها [English]

  • methodological Review
  • The judge
  • collecting
  • The place of religion
  • Methodology of Mullasadra