نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

کثرت نوعی انسان ازمنظر صدرالمتألهین

چکیده:
ملاصدرا بر پایه مبانی وجود شناختی تشکیک در وجود و حرکت جوهری اشتدادی نفس، وحدت نوعی انسان را انکار نموده و انسان‌ها را به حسب حرکت جوهری ارادی دارای انواع گوناگون دانسته است. افرادی همچون ابن سینا، فخر رازی، خواجه طوسی و شیخ اشراق مسئله نوع واحد بودن انسان را مورد بررسی قرار داده‌اند. اما به دلیل عدم مبانی کافی و صحیح به تحلیل و تقریر صحیحی از این مسئله دست نیافته‌اند. ملاصدرا در آثار متعدد خود، دلایل متعددی را بر انکار وحدت نوعی ذکر نموده و در مقابل کثرت نوعی انسان را تقریر می‌نماید. البته با توجه به نظریه ابدان طبیعی و مثالی و حرکت جوهری اشتدادی نفس می‌توان کثرت نوعی را در نشئه دنیا نتیجه گرفت.

واژگان کلیدی: وحدت نوعی انسان، حرکت جوهری اشتدادی، انواع بدن، انواع انسان، کثرت نوعی انسان.

,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • narges movahedi

Researcher

چکیده [English]

aaaaa aaaaaa aaa aaaaaa aaaaaa aaaaa aaaa aaa aa aaaaaa aaa aaaa aaaaaaa aaa aaaa aaaaaaa aaaa aaaaaaa aaaa aaa aaaaa aaaa aaaaaa aaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaa aaaaa aaaaaaaa aaa aaaa a aaaaaa aaaaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaa aaa aaa aaaa aaa aa aaaa aaaa aaaaaaa aaaaa aa aaaaaa aaa aaa aaaaa aaaaa aaaaa aaaaaa aaaa aaaaaaaa aa aaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaa aa aaa aaaaaa aa aaaaaa aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaaa aaa aaa aaaaa aaaaa aaaa aaa aaa aaaaaaa aa aaaa aaaaa aaaaaa aaaaa aaa aaaaaa aaaaaa aaaaa aaa aaaa aaa aaaa aaa aaaaaaa aaaaa aaaa aa aaaaaaaa aaaaaa aaaaa aaaa aaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaa aaaa aaa aaaaaa aaaaa aaa aaaaaa aaaaa aaaaaa aaaa aa aaaaa aaaa aaa aaa aaaa aaaaa aaaaa aaa aaaa aaaaaa aa aaaaa aaa aaaa aaaaa aaaaaa aa aaa aaaaaa aaa aaaaa aaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaa aaaa aaa aaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaa aa aaaaa aaa aaaa aaa aaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaa aaa aaaaaaa aaaaa aaaaa aaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaa aaaaa aa aaaaa aaaaaa aaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaa aaaaaaaaa aaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aaaa aaa aaaaa aaaaa aaaaa aaa aaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aa aaaa aaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaaaa aaa aaaaa aaaa aaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaa aaaaa

کلیدواژه‌ها [English]

  • aaaaaaaa
  • aaaaaaaaaa
  • aaaaaaaaa
  • aaaaaaaaaaa