کلیدواژه‌ها = سن‌گرایی و احساسات بدنی. 
تعداد مقالات: 1
1. استدلال‌هایی به سود و زیان بازنمودگرایی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1389، صفحه 2-22

یاسر پوراسماعیل