کلیدواژه‌ها = علم
تعداد مقالات: 7
1. بررسی مدل تأسیسی دربارۀ علم دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22081/jpt.2019.54730.1630

منصور نصیری


2. واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

10.22081/jpt.2019.51961.1507

علیرضا کهنسال؛ امیر راستین؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


3. واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه

دوره 24، شماره 94، تابستان 1398، صفحه 144-167

10.22081/jpt.2019.67372

امیر راستین؛ علیرضا کهنسال (نویسنده مسئول)؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


5. تحلیل مفهوم معرفت از نظر ابن‎سینا بر اساس معرفت‎شناسی معاصر

دوره 18، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 2-21

محمد سعیدی مهر؛ داوود حسینی؛ نرگس کریمی واقف


6. نقش اجماع در اندیشۀ کلامی سید مرتضی

دوره 17، شماره 66، تابستان 1391، صفحه 106-125

حیدر بیاتی


7. فلسفة علم فقه (تعریف، ساختار و اولویت‌های پژوهش)

دوره 12، شماره 48-47، پاییز 1386، صفحه 273-286

سعید ضیائی فر